Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 11

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/29 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO (ciąg dalszy)

Artykuł Pozycja 317 3170 Treść Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy Artykuł 3 1 7 — Ogółem 305 000 305 000 83 584 83 584 47 500 47 500 100 121 100 121 352 500 352 500 183 705 183 705


318 3180

Projekty: Innowacyjność i nauka Projekty: Innowacyjność i nauka Artykuł 3 1 8 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM 630 400 630 400 3 043 400 273 219 273 219 3 002 415 108 850 108 850 383 600 46 937 46 937 297 459 739 250 739 250 3 427 000 320 156 320 156 3 299 874

Tytuł 3 — Ogółem

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

L 2/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

300 3000

Dokumentacja operacyjna Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

32 000

29 828

– 17 000

– 13 656

15 000

16 172

301 3010

Publikacja informacji Publikacje ogólne

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

304 3040

Wydatki na tłumaczenia pisemne Wydatki na tłumaczenia pisemne

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

313 3130

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

8 000

9 049

– 1 589

8 000

7 460

314 3140

Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

340 000

451 997

– 10 750

– 31 859

329 250

420 138

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/31 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO (ciąg dalszy)

315 3150

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

316 3160

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

317 3170

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

318 3180

Projekty: Innowacyjność i nauka Projekty: Innowacyjność i nauka

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 1 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

L 2/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.