Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1

Strona 1 z 11
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1 (2007/1/WE)

L 2/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 12 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota


SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) Tytuł 1 — Ogółem 19 116 900 19 116 900 583 100 583 100 19 700 000 19 700 000

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. 183 256 183 256 183 256 183 256

10 10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

4 43 49

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 4 — Ogółem p.m. 0 0 300 000 442 150 742 150 300 000 442 150 742 150

5 50 59

MEDA-ETE MEDA-ETE MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 1 750 639 1 750 639 p.m. 1 750 639 1 750 639

6 60 69

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA TEMPUS TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 870 000 870 000 870 000 p.m. 870 000

OGÓŁEM

19 116 900

4 129 145

23 246 045

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/3 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 2 — EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 2

120 1201 1202

Europejska Fundacja Kształcenia Subwencja ETF z tytułów 1 i 2 Subwencja ETF z tytułu 3 Artykuł 1 2 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM 15 464 500 3 652 400 19 116 900 19 116 900 99 500 483 600 583 100 583 100 15 564 000 4 136 000 19 700 000 19 700 000

Tytuł 1 — Ogółem

19 116 900

583 100

19 700 000

L 2/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 2 — EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

120 1201

Europejska Fundacja Kształcenia Subwencja ETF z tytułów 1 i 2

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

15 464 500

99 500

15 564 000

1202

Subwencja ETF z tytułu 3

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

3 652 400

483 600

4 136 000

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/5 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 0

900 9000

Dochody różne Dochody różne Artykuł 9 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. 183 256 183 256 183 256 183 256 183 256 183 256

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

183 256

183 256

L 2/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

900 9000

Dochody różne Dochody różne

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

183 256

183 256

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/7 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

TYTUŁ 10 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 10 1

10 1 1 10 1 1 1

Wyniki z poprzednich lat Wynik za rok budżetowy -/- 1 Artykuł 10 1 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 10 1 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.