Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 127

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 127

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/127

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 (2008/8/WE)

L 2/128 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

DOCHODY SUBWENCJE I WKŁADY Tytuł 9 — Ogółem 35 150 300 35 150 300 7 000 000 7 000 000 42 150 300 42 150 300


OGÓŁEM

35 150 300

7 000 000

42 150 300

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/129 FRONTEX

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 0

900

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

33 980 000 35 150 300

7 000 000 7 000 000

40 980 000 42 150 300

Tytuł 9 — Ogółem OGÓŁEM

35 150 300 35 150 300

7 000 000 7 000 000

42 150 300 42 150 300

L 2/130 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY

900

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

33 980 000

7 000 000

40 980 000

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1. DG JLS udostępniła dodatkowe 7 mln EUR poprzez wewnętrzne (DG JLS) przesunięcie środków budżetowych.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/131 FRONTEX

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 9 203 500

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 5 256 500

3 30 32

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA OPERACJE SZKOLENIA Tytuł 3 — Ogółem 15 025 000 1 955 000 20 496 300 6 300 000 700 000 7 000 000 21 325 000 2 655 000 27 496 000

OGÓŁEM

34 956 300

7 000 000

41 956 300

L 2/132 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

TYTUŁ 3 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

ROZDZIAŁ 3 0 — OPERACJE ROZDZIAŁ 3 2 — SZKOLENIA

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

301

Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

8 165 000 15 025 000

6 300 000 6 300 000

14 465 000 21 325 000

ROZDZIAŁ 3 2

320

Szkolenia ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

1 955 000 1 955 000

700 000 700 000

2 655 000 2 655 000

Tytuł 3 — Ogółem OGÓŁEM

20 496 300 34 956 300

7 000 000 7 000 000

27 496 000 41 956 300

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/133 FRONTEX

TYTUŁ 3 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

ROZDZIAŁ 3 0 — OPERACJE

301

Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

8 165 000

6 300 000

14 465 000

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na działania związane z granicami morskimi.

ROZDZIAŁ 3 2 — SZKOLENIA

320

Szkolenia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

1 955 000

700 000

2 655 000

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 5. Część dodatkowych środków zostanie przeznaczona na szkolenie dotyczące działań związanych z granicami morskimi.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 127 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.