Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 135

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 135

Strona 1 z 6
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/135

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2 (2008/9/WE)

L 2/136

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

Uwagi Nazwę Agencji zmieniono z „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” na „Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji” na mocy: decyzji Komisji 2007/372/WE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 52). Komitet Sterujący pierwszy budżet korygujący Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii („EACI”) przyjął z datą wejścia w życie dnia 12 lipca 2007 r. w związku z rozszerzonymi zadaniami Agencji. Komitet Sterujący przyjął drugi i obecny budżet korygujący EACI w dniu 17 października 2007 r.


4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/137

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący 1 i 2 Nowa kwota

DOTACJA Z KOMISJI DOTACJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem 4 563 000 4 563 000 2 374 000 2 374 000 6 937 000 6 937 000

9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

4 563 000

2 374 000

6 937 000

L 2/138

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

TYTUŁ 2 DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący 1 i 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Dotacja z Komisji Dotacja z Komisji Artykuł 2 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 4 563 000 4 563 000 4 563 000 2 374 000 2 374 000 2 374 000 6 937 000 6 937 000 6 937 000

Tytuł 2 — Ogółem OGÓŁEM

4 563 000 4 563 000

2 374 000 2 374 000

6 937 000 6 937 000

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/139

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

TYTUŁ 2 DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI

200 2000

Dotacja z Komisji Dotacja z Komisji

Budżet 2007 Budżet korygujący 1 i 2 Nowa kwota

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Uwagi Decyzja Komisji nr 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca agencję wykonawczą, Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003. Decyzja Komisji 2007/372/WE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 52). Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 06 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

L 2/140

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. INTELIGENTNEJ ENERGII

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 Treść Środki 2007 Budżet korygujący 1 i 2 Nowa kwota

KOSZTY PERSONELU WYNAGRODZENIA RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA Tytuł 1 — Ogółem 3 045 000 355 000 3 400 000

40 000 130 000 90 000 3 315 000

152 500 – 10 000 40 000 537 500

192 500 120 000 130 000 3 852 500

13 14

2 20 21 22 23 24

KOSZTY EKSPLOATACYJNE BIURA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Ogółem 550 000 250 000 35 000 53 000 20 000 908 000 90 000 950 000 – 33 000 – 20 500 – 20 000 966 500 p.m. 1 874 500 640 000 1 200 000 2 000 32 500

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 135 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.