Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 173

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 173

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/173

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3 (2008/11/WE)

L 2/174

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 14 000 000 14 000 000 191 093 191 093 14 191 093 14 191 093


5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

14 000 000

191 093

14 191 093

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/175

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Subwencje Wspólnoty Europejskiej Subwencje Wspólnoty Europejskiej Artykuł 2 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 14 000 000 14 000 000 14 000 000 191 093 191 093 191 093 14 191 093 14 191 093 14 191 093

Tytuł 2 — Ogółem OGÓŁEM

14 000 000 14 000 000

191 093 191 093

14 191 093 14 191 093

L 2/176

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200 2000

Subwencje Wspólnoty Europejskiej Subwencje Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

14 000 000

191 093

14 191 093

Uwagi Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu Phare.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/177

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 4 880 000 4 880 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. Tytuł 2 — Ogółem 2 531 000 2 531 000

3

WYDATKI OPERACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 6 589 000 6 589 000

4 42

INNE WYDATKI RAXEN_CT Tytuł 4 — Ogółem p.m. 0 191 093 191 093 191 093 191 093

OGÓŁEM

14 000 000

191 093

14 191 093

L 2/178

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 4 INNE WYDATKI

ROZDZIAŁ 4 2 — RAXEN_CT

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 2 ROZDZIAŁ 4 2 — OGÓŁEM

p.m. p.m.

191 093 191 093

191 093 191 093

Tytuł 4 — Ogółem OGÓŁEM

0 14 000 000

191 093 191 093

191 093 14 191 093

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/179

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 4 INNE WYDATKI

ROZDZIAŁ 4 2 — RAXEN_CT

Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

p.m.

191 093

191 093

Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wdrożenia projektu Phare Agencji, którego celem jest zbudowanie sieci Raxen w krajach kandydujących.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 173 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.