Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 191

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 191

Strona 1 z 10
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/191

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 (2008/13/WE)

L 2/192

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 26 500 000 26 500 000 1 794 448 1 794 448 28 294 448 28 294 448


3 30

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) Tytuł 3 — Ogółem 545 900 545 900 58 300 58 300 604 200 604 200

OGÓŁEM

27 045 900

1 852 748

28 898 648

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/193

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej Artykuł 2 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 26 500 000 26 500 000 26 500 000 1 794 448 1 794 448 1 794 448 28 294 448 28 294 448 28 294 448

Tytuł 2 — Ogółem

26 500 000

1 794 448

28 294 448

L 2/194

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Wkład Wspólnoty Europejskiej Uwagi Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

2000

Wkład Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Uwagi Środki te obejmują 794 448,27 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/195

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

TYTUŁ 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

300 3000

Wkład EOG (% wkładu UE) Wkład EOG (% wkładu UE) Artykuł 3 0 0 — Ogółem 545 900 545 900 p.m. 545 900 58 300 58 300 58 300 604 200 604 200 p.m. 604 200

301

Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

Tytuł 3 — Ogółem OGÓŁEM

545 900 27 045 900

58 300 1 852 748

604 200 28 898 648

L 2/196

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

TYTUŁ 3 SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

300

Wkład EOG (% wkładu UE) Uwagi Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.

3000

Wkład EOG (% wkładu UE)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

545 900

58 300

604 200

301

Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/197

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 191 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.