Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 229

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 229

Strona 1 z 8
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/229

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 (2008/15/WE)

L 2/230

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 37 027 000 37 027 000 – 1 000 000 – 1 000 000 36 027 000 36 027 000


2

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

37 027 000

– 1 000 000

36 027 000

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/231

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

TYTUŁ 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar rozszerzenia Artykuł 1 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM 37 027 000 37 027 000

8 895 932 17 575 176 9 928 382 392 194

– 1 014 932 – 157 176 – 911 382 7 806 40 000 – 1 000 000 – 1 000 000

7 881 000 17 418 000 9 017 000 400 000 40 000 36 027 000 36 027 000

1011 1012 1013 1040

Tytuł 1 — Ogółem OGÓŁEM

37 027 000 37 027 000

– 1 000 000 – 1 000 000

36 027 000 36 027 000

L 2/232

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

TYTUŁ 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100 1000

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

8 895 932

– 1 014 932

7 881 000

Uwagi Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z r. (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21). Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego. 1011 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

17 575 176

– 157 176

17 418 000

Uwagi Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 229 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.