Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 249

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 249

Strona 1 z 9
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/249

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 (2008/16/WE)

L 2/250

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 11 12 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY Tytuł 1 — Ogółem 13 000 000 700 000 13 700 000 469 321 – 150 000 319 321 13 469 321 550 000 14 019 321


2 22

INNE SUBWENCJE STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA Tytuł 2 — Ogółem 100 000 511 706 – 100 000 – 100 000 p.m. 411 706

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 3 — Ogółem 0 0

OGÓŁEM

14 211 706

219 321

14 431 027

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/251

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1 2 — SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1 ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

13 000 000 13 000 000

469 321 469 321

13 469 321 13 469 321

ROZDZIAŁ 1 2

121

Cards ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

700 000 700 000

– 150 000 – 150 000

550 000 550 000

Tytuł 1 — Ogółem

13 700 000

319 321

14 019 321

L 2/252

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

13 000 000

469 321

13 469 321

ROZDZIAŁ 1 2 — SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

121

Cards

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

700 000

– 150 000

550 000

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/253

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 2 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 2

221 222

Turcja Chorwacja ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

100 000 p.m. 100 000

– 100 000

— p.m.

– 100 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem OGÓŁEM

511 706 14 211 706

– 100 000 219 321

411 706 14 431 027

L 2/254

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 2 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

221

Turcja

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

100 000

– 100 000

222

Chorwacja

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/255

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Tytuł 1 — Ogółem 7 185 000 7 185 000 – 66 776 – 66 776 7 118 224 7 118 224

2 21

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE Tytuł 2 — Ogółem 1 657 357 1 657 357 436 097 436 097 2 093 454 2 093 454

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY Tytuł 3 — Ogółem 4 669 349 4 669 349

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE Tytuł 4 — Ogółem

5

REZERWA Tytuł 5 — Ogółem 700 000 700 000

OGÓŁEM

14 211 706

369 321

14 581 027

L 2/256

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 249 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.