Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 279

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 279

Strona 1 z 9
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/279

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 (2008/17/WE)

L 2/280

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 1 — Ogółem 6 936 000 6 936 000 1 064 000 1 064 000 8 000 000 8 000 000


2 20

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. 182 400 182 400 182 400 182 400

3

INNE SKŁADKI Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m.

4 40

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. 234 528 234 528 234 528 234 528

OGÓŁEM

6 936 000

1 480 928

8 416 928

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/281

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnot Europejskich ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

6 936 000 6 936 000

1 064 000 1 064 000

8 000 000 8 000 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 936 000

1 064 000

8 000 000

L 2/282

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

100

Subwencja Wspólnot Europejskich

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1). Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/283

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wkład państw trzecich ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

p.m. p.m.

182 400 182 400

182 400 182 400

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

182 400

182 400

L 2/284

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

200

Wkład państw trzecich

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

182 400

182 400

Uwagi Składki z państw stowarzyszonych.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/285

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 4 DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 4 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 0

400

Działalność administracyjna ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM

p.m. p.m.

234 528 234 528

234 528 234 528

Tytuł 4 — Ogółem OGÓŁEM

p.m. 6 936 000

234 528 1 480 928

234 528 8 416 928

L 2/286

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 4 DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 4 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

400

Działalność administracyjna

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 279 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.