Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 309

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 309

Strona 1 z 9
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/309

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3 (2008/18/WE)

L 2/310

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Tytuł 1 — Ogółem 33 715 000 92 060 33 807 060


2 22

DOCHODY RÓŻNE ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH Tytuł 2 — Ogółem 719 900 719 900 570 000 606 632 1 289 900 1 326 532

OGÓŁEM

34 434 900

698 692

35 133 592

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/311 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 2

225

Zwrot „Potsdam” (2007) ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM 719 900

350 000 570 000

350 000 1 289 900

Tytuł 2 — Ogółem OGÓŁEM

719 900 34 434 900

606 632 698 692

1 326 532 35 133 592

L 2/312

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

225

Zwrot „Potsdam” (2007)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

350 000

350 000

Uwagi Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu „Potsdam”.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/313 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 14 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA Tytuł 1 — Ogółem 16 725 500 150 000 750 000 18 525 500 – 293 267 27 137 – 33 000 – 299 130 16 432 233 177 137 717 000 18 226 370

2 21 22 23 26

WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI Tytuł 2 — Ogółem 2 419 000 275 000 368 000 150 000 3 461 500 – 561 381 250 863 – 70 484 4 610 – 376 392 1 857 619 525 863 297 516 154 610 3 085 108

3 33 36

WYDATKI OPERACYJNE ŹRÓDŁA DZIAŁANIA STRATEGICZNE Tytuł 3 — Ogółem 9 855 200 2 592 700 12 447 900 628 784 745 450 1 374 234 10 483 984 3 338 150 13 822 134

OGÓŁEM

34 434 900

698 712

35 133 612

L 2/314

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 3 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103 1104

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatki przesiedleńcze Dodatki sekretarskie Dodatek z tytułu kosztów podróży Artykuł 1 1 0 — Ogółem 7 582 000 760 000 964 000 30 500 1 000 9 337 500 – 272 400 13 000 – 19 000 – 150 – 107 – 278 657 7 309 600 773 000 945 000 30 350 893 9 058 843

111 1114 1115 1116 1118

Inny personel Personel Agencji Oddelegowani eksperci krajowi Wsparcie techniczne Pracownicy kontraktowi (1) (3) Artykuł 1 1 1 — Ogółem 280 000 1 320 000 80 000 1 932 000 3 612 000 – 40 000 100 000 – 5 000 – 60 000 – 5 000 240 000 1 420 000 75 000 1 872 000 3 607 000

112 1120 1121

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Składki na wypadek bezrobocia Artykuł 1 1 2 — Ogółem 330 000 97 000 427 000 – 24 000 – 4 000 – 28 000 306 000 93 000 399 000

114 1140 1141

Inne świadczenia i dodatki Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego Artykuł 1 1 4 — Ogółem 3 000 220 000 223 000 – 1 610 – 5 000 – 6 610 1 390 215 000 216 390

115 1150

Godziny nadliczbowe Godziny nadliczbowe Artykuł 1 1 5 — Ogółem 10 000 10 000 – 10 000 – 10 000 p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 309 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.