Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 333

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 333

Strona 1 z 2
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/333

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 (2008/19/WE)

L 2/334

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 52 207 306 52 207 306 52 207 306 52 207 306


2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m.

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m.

9 90 91

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL Tytuł 9 — Ogółem p.m. — p.m. 129 469 129 469 p.m. 129 469 129 469

OGÓŁEM

52 207 306

129 469

52 336 775

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/335

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

100 1001

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wewnętrzne dochody przeznaczone na projekty Phare i przedakcesyjne (rozszerzenie) Artykuł 1 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM 544 306 52 207 306 52 207 306 544 306 52 207 306 52 207 306

Tytuł 1 — Ogółem

52 207 306

52 207 306

L 2/336

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100 1001

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wewnętrzne dochody przeznaczone na projekty Phare i przedakcesyjne (rozszerzenie)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

544 306

544 306

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/337

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 1 — RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 1

910 9100

Różne dochody przeznaczone na określony cel Różne dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 9 1 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 9 1 — OGÓŁEM — — — 129 469 129 469 129 469 129 469 129 469 129 469

Tytuł 9 — Ogółem OGÓŁEM

p.m. 52 207 306

129 469 129 469

129 469 52 336 775

L 2/338

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 1 — RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

910 9100

Różne dochody przeznaczone na określony cel Różne dochody przeznaczone na określony cel

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

129 469

129 469

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/339

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Tytuł 1 — Ogółem 22 958 271 24 549 770 22 958 271 24 549 770

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI Tytuł 2 — Ogółem 8 857 370 8 857 370

3 33 39

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE SPECJALNE PROJEKTY Tytuł 3 — Ogółem 600 000 544 306 18 800 166 600 000 544 306 18 800 166

OGÓŁEM

52 207 306

52 207 306

L 2/340

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 333 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.