Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 51

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 51

Strona 1 z 4
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/51

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 (2008/3/WE)

L 2/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Ogółem 32 708 250 32 708 250 3 670 000 3 670 000 36 378 250 36 378 250


2

SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Ogółem 1 588 750 1 588 750

4

INNE DOCHODY Tytuł 4 — Ogółem 450 000 450 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Ogółem 16 994 002 16 994 002

6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW Tytuł 6 — Ogółem – 9 295 414 – 9 295 414

OGÓŁEM

42 445 588

3 670 000

46 115 588

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/53

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

100 1003 1006

Opłaty z agencji i organów Europejska Agencja ds. Leków Znaki towarowe i wzory OHIM Artykuł 1 0 0 — Ogółem 3 302 000 19 865 000 29 147 750 – 1 000 000 4 810 000 3 810 000 2 302 000 24 675 000 32 957 750

101 1015

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Artykuł 1 0 1 — Ogółem

760 000 2 360 500

– 140 000 – 140 000

620 000 2 220 500

102 1028 1029

Europejska Agencja Obrony Europejska Agencja Chemikaliów Artykuł 1 0 2 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM 1 200 000 32 708 250

p.m. p.m. p.m. 3 670 000

p.m. p.m. 1 200 000 36 378 250

Tytuł 1 — Ogółem OGÓŁEM

32 708 250 42 445 588

3 670 000 3 670 000

36 378 250 46 115 588

L 2/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

100

Opłaty z agencji i organów Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. b).

1003

Europejska Agencja ds. Leków

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

3 302 000

– 1 000 000

2 302 000

1006

Znaki towarowe i wzory OHIM

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

19 865 000

4 810 000

24 675 000

101 1015 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

760 000

– 140 000

620 000

102 1028 Europejska Agencja Obrony

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

p.m.

p.m.

1029

Europejska Agencja Chemikaliów

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

p.m.

p.m.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/55

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 14 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA Tytuł 1 — Ogółem 17 113 800 185 000 17 539 800 485 000 20 000 505 000 17 598 800 205 000 18 044 800

2 21 23 27

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INFORMATYKA BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Tytuł 2 — Ogółem 2 665 000 339 000 27 500 6 000 000 183 000 150 000 33 000 2 815 000 372 000 27 500 6 183 000

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI Tytuł 3 — Ogółem 9 811 200 9 811 200 2 982 000 2 982 000 12 793 200 12 793 200

10

REZERWY Tytuł 10 — Ogółem 9 094 588 9 094 588

OGÓŁEM

42 445 588

3 670 000

46 115 588

L 2/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.