Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 65

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 65

Strona 1 z 2
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/65

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 (2008/4/WE)

L 2/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW Tytuł 2 — Ogółem 421 270 933 421 270 933 15 196 400 15 196 400 436 467 333 436 467 333


9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

OGÓŁEM

421 270 933

15 196 400

436 467 333

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/67 EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

TYTUŁ 2 OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 2 0 — OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

200 2009

Opłaty z instytucji i organów Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo Artykuł 2 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 219 171 933 421 270 933 421 270 933 15 196 400 15 196 400 15 196 400 234 368 333 436 467 333 436 467 333

Tytuł 2 — Ogółem

421 270 933

15 196 400

436 467 333

L 2/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

TYTUŁ 2 OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 2 0 — OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

200 2009

Opłaty z instytucji i organów Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

219 171 933

15 196 400

234 368 333

Uwagi Dochód pochodzący ze środków, które Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo ma przekazać na następujące cele: — fazę walidacji orbitalnej programu; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA; — drugą dotację dla programu EGNOS; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA; — umowy MATIMOP oraz NRSCC, dotychczas niepodpisane. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia finansowego GSA środki te będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków, do których przypisano te środki. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/69 EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 0

900 9000

Dochody różne Dochody różne Artykuł 9 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 9 — Ogółem OGÓŁEM 421 270 933

p.m. 15 196 400

p.m. 436 467 333

L 2/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

900 9000

Dochody różne Dochody różne

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Artykuł ten obejmuje dochody różne. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/71 EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL Tytuł 1 — Ogółem 4 035 000 4 035 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 1 014 000 1 014 000

3 39

WYDATKI OPERACYJNE DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 Tytuł 3 — Ogółem 413 671 934 416 221 934 15 196 400 15 196 400 428 868 334 431 418 334

OGÓŁEM

421 270 934

15 196 400

436 467 334

L 2/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.