Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 75

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 75

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/75

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 (2008/5/WE)

L 2/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

DOCHODY Tytuł 1 — Ogółem 8 991 000 8 991 000


2

SUBWENCJE Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m.

3 30

REZERWA REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU Tytuł 3 — Ogółem 3 235 278 3 235 278 300 000 300 000 3 535 278 3 535 278

5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE Tytuł 5 — Ogółem 12 000 12 000

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem 15 000 15 000

9

INNE DOCHODY Tytuł 9 — Ogółem 852 122 852 122

OGÓŁEM

13 105 400

300 000

13 405 400

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/77

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 3 REZERWA

ROZDZIAŁ 3 0 — REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0 ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

3 235 278 3 235 278

300 000 300 000

3 535 278 3 535 278

Tytuł 3 — Ogółem OGÓŁEM

3 235 278 13 105 400

300 000 300 000

3 535 278 13 405 400

L 2/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 3 REZERWA

ROZDZIAŁ 3 0 — REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

3 235 278

300 000

3 535 278

Uwagi Pozycja ta ma na celu zapewnienie równowagi między środkami na płatności a dochodami.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/79

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI

Środki 2007 Tytuł Rozdział Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

Tytuł 1 — Ogółem

4 617 000

4 617 000

4 617 000

4 617 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

21

PRZETWARZANIE DANYCH

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

3

KOSZTY OPERACYJNE

Tytuł 3 — Ogółem

6 896 000

5 685 400

6 896 000

5 685 400

10

INNE WYDATKI

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

L 2/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

Artykuł Pozycja Środki 2007 Treść Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 2 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

ROZDZIAŁ 2 1

210

Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

465 000 465 000

465 000 465 000

300 000 300 000

300 000 300 000

765 000 765 000

765 000 765 000

Tytuł 2 — Ogółem OGÓŁEM

2 797 000 14 310 000

2 797 000 13 099 400

300 000 300 000

300 000 300 000

3 097 000 14 610 000

3 097 000 13 399 400

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/81

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

210

Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Budżet korygujący nr 2 Zobowiązanie Płatność Nowa kwota Zobowiązanie Płatność

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Uwagi Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać: — zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw, — koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak: — konserwacja istniejącego sprzętu, — instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.), — zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd., — koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 83 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.