Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 83

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2008-01-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 83

Strona 1 z 6
4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/83

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 (2008/6/WE)

L 2/84 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 91 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

DOCHODY SUBWENCJE I WKŁADY INNE DOCHODY Tytuł 9 — Ogółem 22 200 000 p.m. 22 200 000 19 166 300 19 166 300


OGÓŁEM

22 200 000

19 166 300

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/85 FRONTEX

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY ROZDZIAŁ 9 1 — INNE DOCHODY

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

900 901 902 903

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej Wkład pochodzący z państw stowarzyszonych z grupą Schengen Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii Wkłady dobrowolne pochodzące z państw członkowskich i państw stowarzyszonych z grupą Schengen ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

21 200 000 400 000 400 000 200 000 22 200 000

18 940 000

226 300

19 166 300

ROZDZIAŁ 9 1

910

Inne dochody ROZDZIAŁ 9 1 — OGÓŁEM

p.m. p.m.

Tytuł 9 — Ogółem OGÓŁEM

22 200 000 22 200 000

19 166 300 19 166 300

L 2/86 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

TYTUŁ 9 DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY

900

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

21 200 000

18 940 000

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1. Parlament Europejski (prawdopodobnie) podejmie decyzję o udostępnieniu dodatkowej kwoty w wysokości 12 786 000 EUR. 901 Wkład pochodzący z państw stowarzyszonych z grupą Schengen

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

400 000

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1. 902 Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

400 000

226 300

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 20 ust.5. 903 Wkłady dobrowolne pochodzące z państw członkowskich i państw stowarzyszonych z grupą Schengen

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

200 000

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.

ROZDZIAŁ 9 1 — INNE DOCHODY

910

Inne dochody

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

Uwagi Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art.29 ust.1.

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/87 FRONTEX

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 16 17 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

PERSONEL PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY REKRUTACJA ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM POMOC SPOŁECZNA WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 6 021 500 32 500 290 000 16 000 481 000 14 000 45 000 6 900 000 3 870 500 79 000 275 000 2 500 428 000 10 000 35 000 4 700 000

2 20 21 22 23 24 25

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 1 161 500 859 500 172 000 147 500 353 000 306 500 3 000 000 328 000 478 000 139 000 107 500 103 500 244 000 1 400 000

3 30 31 32 33 34 35 39

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA OPERACJE ANALIZY RYZYKA SZKOLENIA BADANIA I ROZWÓJ ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE REZERWA OPERACYJNA Tytuł 3 — Ogółem 9 400 000 200 000 1 200 000 250 000 100 000 150 000 1 000 000 12 300 000 11 089 300 187 000 1 060 000 120 000 10 000 100 000 500 000 13 066 300

OGÓŁEM

22 200 000

19 166 300

L 2/88 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.1.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 2 POZ 83 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 333 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 309 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 279 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 249 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 229 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 219 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 191 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 181 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 173 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L2 - 155 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 135 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

 • Dz. U. L2 - 127 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 105 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 75 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 65 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L2 - 51 z 20084.1.2008

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 43 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L2 - 1 z 20084.1.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.