Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 35

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (  Dz.U. L 169 z 10.7.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 29, str. 258)

Data ogłoszenia:2008-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 35

24.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/35

SPROSTOWANIA Sprostowanie do dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169 z dnia 10 lipca 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 29, str. 258) Strona 60 (wydanie specjalne strona 317), załącznik IV, część A sekcja 1 pkt 46 akapit pierwszy w kolumnie po lewej stronie: zamiast: powinno być: „46. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, cebulek, bulw i kłączy, pochodzące z państw, w których nie występują określone organizmy szkodliwe.”, „46. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, cebulek, bulw, bulwocebulek i kłączy, pochodzące z państw, w których nie występują określone organizmy szkodliwe.”.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 20 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 23 z 200824.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6464) (1)

 • Dz. U. L20 - 11 z 200824.1.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia w formie wymiany listów porozumień między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a Konfederacją Szwajcarską (Szwajcarią) w sprawie zastosowania na terytorium Szwajcarii umowy ITER, umowy w sprawie przywilejów i immunitetów organizacji ITER i umowy dotyczącej działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji oraz w sprawie członkostwa Szwajcarii w Europejskim Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

 • Dz. U. L20 - 9 z 200824.1.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L20 - 1 z 200824.1.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.