Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17 - Strona 4

Strona 4 z 12

Gatunek

Źródło(-a), których zawieszenie dotyczy

Okaz(-y), których zawieszenie dotyczy

Kraje pochodzenia

Podstawa w art. 4 ust. 6 lit.:

Cercopithecus dryas including C. salongo) Cercopithecus erythrogaster Cercopithecus erythrotis Cercopithecus hamlyni Cercopithecus mona Cercopithecus petaurista Cercopithecus pogonias Cercopithecus preussi (synonim C. lhoesti preussi) Colobus polykomos Colobus vellerosus Lophocebus albigena (synonim Cercocebus albigena) Macaca arctoides Macaca assamensis Macaca cyclopis Macaca fascicularis Macaca maura Macaca leonina Macaca nemestrina pagensis Macaca nigra Macaca nigrescens Macaca ochreata Macaca sylvanus Papio anubis Papio papio Procolobus badius (synonim Colobus badius) Procolobus verus (synonim Colobus verus) Trachypithecus phayrei (synonim Presbytis phayrei) Trachypithecus vetulus (synonim Presbytis senex) Galagonidae Euoticus pallidus (synonim Galago elegantulus pallidus)


Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Demokratyczna Republika Konga Wszystkie Wszystkie Wszystkie Togo Togo Kamerun, Gwinea Równikowa, Nigeria Kamerun, Gwinea Równikowa, Nigeria Wybrzeże Kości Słoniowej Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria, Togo Nigeria India, Malezja, Tajlandia Nepal Wszystkie Bangladesz, Indie Indonezja Chiny Indonezja Indonezja Indonezja Indonezja Algieria, Maroko Libia Gwinea Bissau Wszystkie Benin, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Sierra Leone, Togo Benin, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Sierra Leone, Togo Sri Lanka

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

Środowisko naturalne

Wszystkie

Nigeria

b

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/23

Gatunek

Źródło(-a), których zawieszenie dotyczy

Okaz(-y), których zawieszenie dotyczy

Kraje pochodzenia

Podstawa w art. 4 ust. 6 lit.:

Galago demidoff (synonim Galago demidovii) Galago granti Galago matschiei (synonim G. inustus) Lorisidae Arctocebus aureus Arctocebus calabarensis Nycticebus pygmaeus Perodicticus potto Pithecidae Chiropotes chiropotes Chiropotes israelita Chiropotes satanas Chiropotes utahickae Pithecia pithecia RODENTIA Sciuridae Ratufa affinis Ratufa bicolor XENARTHRA Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla AVES ANSERIFORMES Anatidae Anas bernieri Oxyura jamaicensis APODIFORMES Trochilidae Chalcostigma olivaceum Heliodoxa rubinoides CICONIIFORMES Balaenicipitidae Balaeniceps rex COLUMBIFORMES Columbidae Goura cristata Goura scheepmakeri

Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Burkina Faso, Republika Środkowoafry­ kańska Malawi Rwanda

b b b

Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Republika Środkowoafrykańska, Gabon Nigeria Kambodża, Laos Togo

b b b b

Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Brazylia, Gujana Brazylia Brazylia Brazylia Gujana

b b b b b

Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie

Singapur Chiny

b b

Środowisko naturalne

Wszystkie

Belize, Urugwaj

b

Środowisko naturalne Wszystkie

Wszystkie Żywe

Madagaskar Wszystkie

b d

Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie

Peru Peru

b b

Środowisko naturalne

Wszystkie

Tanzania, Zambia

b

Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie

Indonezja Indonezja

b b

L 219/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 3 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.