Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Data ogłoszenia:2008-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17 - Strona 8

Strona 8 z 12

Gatunek

Źródło(-a), których zawieszenie dotyczy

Okaz(-y), których zawieszenie dotyczy

Kraje pochodzenia

Podstawa w art. 4 ust. 6 lit.:

Furcifer belalandaensis Furcifer bifidus Furcifer campani Furcifer labordi Furcifer minor Furcifer monoceras Furcifer petteri Furcifer rhinoceratus Furcifer tuzetae Furcifer willsii Cordylidae Cordylus mossambicus Cordylus tropidosternum Cordylus vittifer Gekkonidae Phelsuma abbotti Phelsuma antanosy Phelsuma barbouri Phelsuma breviceps Phelsuma comorensis Phelsuma dubia Phelsuma flavigularis Phelsuma guttata Phelsuma klemmeri Phelsuma laticauda Phelsuma modesta Phelsuma mutabilis Phelsuma pronki Phelsuma pusilla Phelsuma seippi Phelsuma serraticauda Phelsuma standingi Phelsuma v-nigra Uroplatus ebenaui Uroplatus fimbriatus Uroplatus guentheri Uroplatus henkeli Uroplatus lineatus Uroplatus malama Uroplatus phantasticus


Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar

b b b b b b b b b b

Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Mozambik Mozambik Mozambik

b b b

Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne

Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Komory Komory, Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Komory Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Komory Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar Madagaskar

b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

14.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/31

Gatunek

Źródło(-a), których zawieszenie dotyczy

Okaz(-y), których zawieszenie dotyczy

Kraje pochodzenia

Podstawa w art. 4 ust. 6 lit.:

Uroplatus pietschmanni Uroplatus sikorae Helodermatidae Heloderma horridum Heloderma suspectum Iguanidae Conolophus pallidus Conolophus subcristatus Iguana iguana Scincidae Corucia zebrata Varanidae Varanus bogerti Varanus dumerilii Varanus exanthematicus

Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Środowisko naturalne Działalności skie Działalności skie ranczer­ ranczer­

Wszystkie Wszystkie

Madagaskar Madagaskar

b b

Wszystkie Wszystkie

Gwatemala, Meksyk Meksyk, USA

b b

Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Ekwador Ekwador Salwador

b b b

Wszystkie

Wyspy Salomona

b

Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Powyżej 35 cm długości Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie

Papua-Nowa Gwinea Indonezja Benin, Togo Benin Togo Indonezja Benin, Burundi, Mozambik, Togo Benin, Togo Togo Togo Indonezja Indonezja Chiny, India, Singapur Papua-Nowa Gwinea Australia Wszystkie

b b b b b b b b b b b b b b b b

Varanus jobiensis (synonim V. karlschmidti) Varanus niloticus

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 219 POZ 17 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 73 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 72 z 200814.8.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 72/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo ENIAC (  Dz.U. L 30 z 4.2.2008)

 • Dz. U. L219 - 66 z 200814.8.2008

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 65 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady 2008/669/WPZiB z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau w sprawie statusu misji Unii Europejskiej wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau

 • Dz. U. L219 - 64 z 200814.8.2008

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

 • Dz. U. L219 - 63 z 200814.8.2008

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 23 lipca 2008 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L219 - 59 z 200814.8.2008

  Umowa między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 58 z 200814.8.2008

  Decyzja Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a Unią Europejską w sprawie bezpieczeństwa i wymiany informacji niejawnych

 • Dz. U. L219 - 55 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/83/WE z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/91/WE określającą środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L219 - 40 z 200814.8.2008

  Dyrektywa Rady 2008/73/WE z dnia 15 lipca 2008 r. upraszczająca procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki oraz zmieniająca dyrektywy 64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG, 88/661/EWG, 89/361/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG, 90/427/EWG, 90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG, 91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG, 92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG, 94/28/WE, 2000/75/WE, decyzję 2000/258/WE oraz dyrektywy 2001/89/WE, 2002/60/WE i 2005/94/WE (1)

 • Dz. U. L219 - 3 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi (Przekształcenie)

 • Dz. U. L219 - 1 z 200814.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.