Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319) (1)

Data ogłoszenia:2008-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 32

L 221/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4319)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/678/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów będących się w okresie przejściowym.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(4)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2007/716/WE z dnia 30 października 2007 r. ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii, przewi­ dziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach będących w okresie przejściowym. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu w Bułgarii niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). (2) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 14. Decyzja zmieniona decyzją 2008/552/WE (Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 43).

19.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/33

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego:

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„24. 33. 47. 48. 62. 97. 172. 177. 241. 280. 302. 375. 378.

BG 0701001 BG 0901007 BG 1501013 BG 1501019 BG 1901005 BG 0402003 BG 1505018 BG 1605015 BG 0704009 BG 1604011 BG 1804017 BG 2804010 BG 1518008

"Cheh — Yosif Novosad" OOD EOOD "Bayka-1" ET "Velichko Ivanov-Venetsiya" "Intermes" OOD "Dulo-Alfa" OOD ET "M.M-Miroslav Hristov" ET "Anko Petrov-Anda" ET "D. Kalkanov" "Ayvi" OOD "Milena-Boris Kikyuov" ET AD "Boroimpeks" ET "Tagara — Diana Kurteva" "Anona" OOD

s. Sokolovo obsht. Drianovo gr. Kardzhali Zadbolnichen kvartal 29 s. Malchika obsht. Levski s. Tarnene gr. Dulovo ul. "Dobrudzha" 18 s. Parvomaytsi obl. V. Tarnovo s. Komarevo obsht. D. Mitropolia gr. Asenovgrad ul. "Oton Ivanov" 70 gr. Gabrovo ul. "Industrialna" 1 gr. Plovp ul. "Slava" 3 gr. Borovo, bul. "Patriarh Evtimiy" 3A gr. Yambol Industrialna zona gr. Pleven Zapadna ind. Zona ul. "Georgi Kochev"”

2) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów mleczarskich:

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„5. 22. 54. 65. 105. 134. 152. 168. 190.

BG 0412009 BG 1612038 BG 2012022 112014 1512003 1912002 2112024 2312041 2712010

"Milki-luks" EOOD "MAH — 2003" EOOD "Bratya Zafirovi" OOD ET "Veles-Kostadin Velev" "Mandra-1" EOOD "Laktokom" EOOD ET "Ulan-Dzh. Ulanov" "Danim-D.Stoyanov" EOOD "Kamadzhiev-milk" EOOD

s. B. Cherkva obsht. Pavlikeni s. Lenovo gr. Sliven Promishlena zona Zapad gr. Razlog ul. "Golak" 14 s. Tranchovitsa, obsht. Levski s. Kalipetrovo s. Borino gr. Elin Pelin m-st Mansarovo s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 221 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 34 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przyznania dotacji na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji w ramach programu szczegółowego „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” będącego częścią programu ogólnego dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony wolności

 • Dz. U. L221 - 30 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3803)

 • Dz. U. L221 - 28 z 200819.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3740)

 • Dz. U. L221 - 25 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 • Dz. U. L221 - 23 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1362/2000 w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na banany pochodzące z Meksyku

 • Dz. U. L221 - 8 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L221 - 6 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 1 z 200819.8.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 818/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2004 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych tym rozporządzeniem poprzez przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.