Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 230 POZ 19

Tytuł:

Zalecenie nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Egipt

Data ogłoszenia:2008-08-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 230 POZ 19

Strona 1 z 21
28.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/19

ZALECENIA

RADA

ZALECENIE NR 1/2007 RADY STOWARZYSZENIA UE-EGIPT z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie realizacji planu działania UE-Egipt (2008/688/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE–EGIPT,

zapewniających praktyczne wytyczne dotyczące tego procesu.

(5)

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (1) (układ eurośródziemnomorski), w szczególności jego art. 76, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 76 układu eurośródziemnomorskiego upoważnia Radę Stowarzyszenia do formułowania odpowiednich zaleceń, aby osiągnąć cele układu eurośródziemnomorskiego. Zgodnie z art. 86 układu eurośródziemnomorskiego strony podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań z tytułu układu eurośródziemnomorskiego i dbają o osiągnięcie określonych w nim celów. Strony układu eurośródziemnomorskiego uzgodniły treść planu działania UE-Egipt. Plan działania UE-Egipt powinien wspierać wprowadzanie w życie układu eurośródziemnomorskiego poprzez opracowanie i uzgodnienie przez strony konkretnych środków

Plan działania ma na celu zarówno przedstawienie konkretnych środków dotyczących wypełnienia przez strony zobowiązań ustalonych w układzie eurośródziemnomorskim, jak i dostarczenie szerszych podstaw służących dalszemu wzmocnieniu stosunków między UE i Egiptem, aby osiągnąć wysoki stopień integracji gospodarczej i pogłębić współpracę polityczną, zgodnie z ogólnymi celami układu eurośródziemnomorskiego,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZALECENIE:

(2)

Artykuł Rada Stowarzyszenia zaleca, aby strony realizowały plan działania UE-Egipt stanowiący załącznik do niniejszego zalecenia w zakresie, w jakim jego realizacja dotyczy celów układu eurośródziemnomorskiego. Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2007 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

A. ABUL GHEIT

(3)

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 39.

L 230/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.8.2008

ANNEX EU/EGYPT ACTION PLAN 1. Introduction The Arab Republic of Egypt and the European Union as key partners and, near neighbours, reaffirm their commitment to deepen their political, economic and social relations on the basis of their close cooperation and strategic partnership that has developed in the last few decades and within the framework of the Euro-Mediterranean Partnership and the Association Agreement embodying the objectives and principles of the Barcelona Declaration, and complementing its multilateral process. The evolving regional and international context of Egypt-EU relations has fostered greater scope for cooperation. On the one hand, the enlargement of the EU on 1 May 2004 which has brought a historical shift for the Union in political, geographic and economic terms, paved the way for the European Neighbourhood Policy that aims to deepen the EU’s relations with its neighbouring countries to the East and South. On the other hand, Egypt continues to pursue its dynamic foreign policy aiming to strengthen its relations with its international partners in particular the EU, its commitment to further integration with the global economy, and its efforts for further political and economic development and modernisation. Thus, a major opportunity has evolved for Egypt and the EU to further develop their strategic partnership through an increasingly close and enhanced relationship. This will involve a significant degree of economic integration and deepening of political, cultural and social cooperation, aiming to promote peace, stability, security, growth, development and prosperity in the Euro-Mediterranean region as well as modernisation of the Egyptian economy and society.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 230 POZ 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L230 - 1 z 200828.8.2008

    Decyzja nr 1/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 6 marca 2007 r. ustanawiająca podkomitety Komitetu Stowarzyszenia oraz Grupę Roboczą ds. Migracji, Spraw Społecznych i Konsularnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.