Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 13

Tytuł:

Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Tylnych urządzeń zabezpieczających (TUZ), II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego TUZ, III. Pojazdów w zakresie tylnego zabezpieczenia (TZ)

Data ogłoszenia:2008-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 13

Strona 1 z 12
30.8.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/13

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html


Regulamin nr 58 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Tylnych urządzeń zabezpieczających (TUZ) II. Pojazdów w zakresie położenia homologowanego TUZ III. Pojazdów w zakresie tylnego zabezpieczenia (TZ) Wersja 2 obejmująca wszystkie obowiązujące teksty w tym: Serię poprawek 02 – Data wejścia w życie: 11 lipca 2008 r. 1. 1.1. 1.1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do: CZĘŚĆ I: tylnych urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod pojazd (TUZ) przeznaczo­ nych do stosowania w pojazdach kategorii N2, N3, O3 oraz O4 (1); CZĘŚĆ II: położenia w pojazdach kategorii N2, N3, O3 oraz O4 (1) tylnych urządzeń zabezpie­ czających przed wjechaniem pod pojazd (TUZ), które otrzymały homologację typu zgodnie z częścią I niniejszego regulaminu; CZĘŚĆ III: pojazdów kategorii N2, N3, O3 oraz O4 (1) wyposażonych w tylne urządzenie zabez­ pieczające przed wjechaniem pod pojazd (TUZ), które nie posiada oddzielnej homologacji zgodnie z częścią I niniejszego regulaminu, lub zbudowanych lub wyposażonych w taki sposób, że ich części składowe można uznać za spełniające w całości lub w części funkcję TUZ. Niniejszego regulaminu nie stosuje się do: Ciągników pojazdów członowych; Specjalnych przyczep zaprojektowanych i zbudowanych do transportu bardzo długich ładunków o niepodzielnej długości, np. drewna, prętów stalowych, itp.; Pojazdów, w których wszelkie TUZ są niezgodne z użytkowaniem pojazdu.

CEL

1.1.2.

1.1.3.

1.2. 1.2.1. 1.2.2.

1.2.3. 2.

Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie skutecznej ochrony przed wjechaniem pod tył pojazdów, o których mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu, w przypadku zderzenia tylnego z pojazdami kategorii M1 i N1 (1).

(1) Zgodnie z definicją zawartą w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), (doku­ ment TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ostatnio zmieniony poprawką 4).

L 232/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2008

3. 3.1. 3.1.1.

DEFINICJE WSPÓLNE DLA CZĘŚCI I, II i III

Do celów niniejszego regulaminu: „Masa pojazdu nieobciążonego” oznacza masę pojazdu gotowego do jazdy, bez kierowcy, pasa­ żerów i bez ładunku, ale z pełnym zbiornikiem paliwa, cieczą chłodzącą, olejem silnikowym, zestawem narzędzi i kołem zapasowym (jeżeli stanowi część wyposażenia standardowego ofero­ wanego przez producenta pojazdu); „Maksymalna masa całkowita” oznacza technicznie dopuszczalną masę określoną przez produ­ centa pojazdu, która może być większa niż „dopuszczalna masa całkowita” określona przez administrację krajową; „TUZ” składa się zazwyczaj z poprzeczki połączonej z podłużnicami podwozia lub z innymi elementami konstrukcyjnymi pojazdu.

3.1.2.

3.1.3.

CZĘŚĆ I: HOMOLOGACJA TUZ 4. 4.1. 4.1.1.

DEFINICJE

Do celów części I niniejszego regulaminu: „Homologacja TUZ” oznacza zatwierdzenie danego typu TUZ w odniesieniu do wymogów określonych w pkt 7 poniżej; „Typ TUZ” oznacza tylne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd, które nie różnią się między sobą pod względem takich podstawowych właściwości, jak kształt, wymiary, sposób zamocowania, materiały i oznaczenia, o których mowa w pkt 5.2.2 poniżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 232 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 12 z 200830.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 sierpnia 2008 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Śródziemnego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L232 - 10 z 200830.8.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rok 2008 na rzecz badania dotyczącego transportu zwierząt

 • Dz. U. L232 - 7 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2008 r.

 • Dz. U. L232 - 5 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie środków wyjątkowych dotyczących pozwoleń na wywóz wieprzowiny

 • Dz. U. L232 - 3 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka i pomidory

 • Dz. U. L232 - 1 z 200830.8.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.