Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 9

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia (  Dz.U. L 58 z 1.3.2008)

Data ogłoszenia:2008-09-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 9

9.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/9

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III i IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 58 z dnia 1 marca 2008 r.) W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 149/2008, w tabeli „NDP wcześniej zdefiniowane w dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG, o których mowa w art. 21 ust. 1”, w następujących kombinacjach: Bromopropylat – numer kodu 0130000: zamiast: powinno być: „2”, „2 (3)”.


Karbaryl (F) – numer kodu 0231040: zamiast: powinno być: „1”, „0,05 (*)”.

Karbaryl (F) – numer kodu 0239000: zamiast: powinno być: „1”, „0,05 (*)”.

Karbaryl (F) – numer kodu 0251060: zamiast: powinno być: „1”, „0,05 (*)”.

Karbaryl (F) – numer kodu 0251080: zamiast: powinno być: „1”, „0,05 (*)”.

Karbaryl (F) – numer kodu 0260050: zamiast: powinno być: „1”, „0,05 (*)”.

Dikwat – numer kodu 0401140: zamiast: powinno być: „0,1”, „0,5”.

Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton) (F) – numer kodu 0500090: zamiast: powinno być: „0,02 (*)”, „0,1”.

Disulfoton (suma disulfotonu, sulfotlenku i sulfonu disulfotonu wyrażona jako disulfoton) (F) – numer kodu 0500020: zamiast: powinno być: „0,1”, „0,02 (*)”.

Fluroksypyr (fluroksypyr włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr) (R) – numer kodu 0500020: zamiast: powinno być: „0,1”, „0,05 (*)”.

L 240/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.9.2008

Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenolową, wyrażana jako prochloraz) – numer kodu 0500020: zamiast: powinno być: „0,5”, „0,05 (*)”.

Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenolową, wyrażana jako prochloraz) – numer kodu 0500060: zamiast: powinno być: „0,05 (*)”, „1”.

Prochloraz (suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6-trójfenolową, wyrażana jako prochloraz) – numer kodu 0213070: zamiast: powinno być: „5”, „0,05 (*)”.

Winklozolina (suma winchlozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny, wyrażona jako winklozolina (R) – numer kodu 0300030: zamiast: powinno być: „0,05 (*)”, „0,5”.

Winklozolina (suma winchlozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny, wyrażona jako winklozolina (R) – numer kodu 0300010: zamiast: powinno być: „0,05 (*)”, „0,5”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 240 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 5 z 20089.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4144) (1)

 • Dz. U. L240 - 3 z 20089.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2008 z dnia 8 września 2008 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 1962/2006

 • Dz. U. L240 - 1 z 20089.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2008 z dnia 8 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L240 - 0 z 20089.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.