Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 27

Artykuł 3 ust. 1 lit. b) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. c) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. d) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ustawy nr 2601/1998, wymagane wdrożenie. Artykuł 3 ust. 1 lit. f) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. g) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. h) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. i) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. j) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. k) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. l) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. m) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. n) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. o) ustawy nr 2601/1998, wymagane ustawo­ dawstwo wtórne. Artykuł 3 ust. 1 lit. p) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. q) ustawy nr 2601/1998, wymagane wdrożenie. Artykuł 3 ust. 1 lit. r) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. s) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. t) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. u) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. v) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. w) ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 2 ustawy nr 2601/1998. Artykuł 3 ust. 1 lit. q), ostatnie zdanie ustawy nr 2601/1998.


II.4. Beneficjenci i określenie sektorów

(19)

Aby móc skorzystać z programu, przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność w jednym z 23 sektorów określo­ nych w art. 3 ustawy nr 2601/1998. Pierwszy sektor, przetwórstwo przemysłowe (8), obejmuje włókiennictwo, produkcję metali oraz produkcję samochodów (9). Pozos­

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

(7) Stopy referencyjne WE w dziedzinie pomocy państwa, publikowane pod adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_ rates.html (8) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ustawy nr 2601/1998. (9) Artykuł 15, załącznik do ustawy nr 2601/1998.

L 244/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.9.2008

II.5. Kwalifikujące się projekty

(21)

— budowy sieci przesyłowych wody i pary wodnej (48), — komputerów (49), — oprogramowania (50), — dalszego opracowania oprogramowania, do 60 % wartości inwestycji ogółem (51), — prac dotyczących dojazdu do kopalni (52), — środków transportu na wyspy i wyposażenia (53), — urządzeń transportowych (54), — mebli, wyposażenia (55), — używanych samochodów ciężarowych (56).

(22)

Pomoc dotyczy kosztów inwestycji oraz kosztów opera­ cyjnych związanych z działalnością gospodarczą zdefi­ niowaną w art. 3 ustawy nr 2601/1998. W przypadku kosztów inwestycji nie czyni się rozróżnień między inwestycjami początkowymi a inwestycjami odtworzenio­ wymi. Projekty inwestycyjne mogą dotyczyć zwłaszcza: — budowy, rozbudowy oraz modernizacji zakładów i budynków, jak również architektury krajobrazu (34), — budowy obiektów magazynowych (35), — zakupu nieużytkowanych budynków (36), — zakupu powierzchni przemysłowej (37), — zakupu fabrycznie nowych nowoczesnych maszyn i innego wyposażenia (38), — systemów automatyzacji procesów i związanego z nimi oprogramowania, jak również szkoleń (39), — środków transportu na terenie zakładu i dla perso­ nelu (40), — samochodów chłodni (41), — budynków stanowiących zakwaterowanie dla pracow­ ników i ich wyposażenia, jak też budynków socjal­ nych i ich wyposażenia (42), — inwestycji mających na celu ochronę środowiska (43), — inwestycji w energię odnawialną, produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji (ang. „CHP”), oszczędności energii (44), — zakładania, rozbudowy lub modernizacji laboratoriów służących do badań stosowanych (45), — obiektów służących do recyklingu (46), — inwestycji służących zwiększeniu wydajności (47),

Koszty operacyjne mogą obejmować zwłaszcza: — przebudowę i remont starych zakładów, budynków lub instalacji (57), — koszty leasingu (58), — badania dotyczące wdrożenia nowych technologii (59), — koszty przeniesienia wych (60), z powodów środowisko­

— wdrażanie planów operacyjnych o wartości ponad 1 mld GRD (około 2,9 mln EUR) (61), — szkolenia (62), — wdrażanie planów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach niebędących w trudnej sytuacji (63),

(48) Artykuł 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.