Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 37/05 (ex NN 11/04) przyznanej przez Grecję – Nieopodatkowany fundusz rezerwowy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3251) (1)

Data ogłoszenia:2008-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 5

Strona 5 z 27

1 lit. b) ppkt (ix) ustawy nr 2601/1998. (49) Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) ustawy nr 2601/1998. (50) Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) oraz lit. p) ppkt (vi) ustawy nr 2601/1998. (51) Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) ustawy nr 2601/1998. (52) Artykuł 3 ust. 1 lit. g) ppkt (viii) oraz lit. h) ppkt (viii) ustawy nr 2601/1998. (53) Artykuł 3 ust. 1 lit. n) ppkt (ii) ustawy nr 2601/1998. (54) Artykuł 3 ust. 1 lit. o) ppkt (i), lit. q) ppkt (vi), lit. t) ppkt (v) oraz lit. u) ppkt (iv) ustawy nr 2601/1998. (55) Artykuł 3 ust. 1 lit. p) ppkt (iv) ustawy nr 2601/1998. (56) Artykuł 3 ust. 1 lit. q) ppkt (vi) ustawy nr 2601/1998. (57) Artykuł 3 ust. 1 lit. l) ppkt (i) ostatnie zdanie, lit. p) ppkt (iii), lit. t) ppkt (i) oraz (ii) w zakresie modernizacji, lit. u) ppkt (i) w zakresie modernizacji oraz ppkt (ii), jak też lit. w) ppkt (i) oraz (ii) ustawy nr 2601/1998. (58) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ppkt (v) i in. ustawy nr 2601/1998. (59) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ppkt (vii) i in. ustawy nr 2601/1998. (60) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ppkt (viii) oraz lit. i) ppkt (x) ustawy nr 2601/1998. (61) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ppkt (xv), lit. e) ppkt (v) (500 mln GRD), lit. g) ppkt (xii) ustawy nr 2601/1998. (62) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ppkt (xv), lit. e) ppkt (v) oraz lit. g) ppkt (xii) ustawy nr 2601/1998. (63) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) ppkt (xvi) ustawy nr 2601/1998.


(34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)

Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 ustawy nr Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3 Artykuł 3

ust. 1 lit. a) ppkt (i) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (iii) ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (iv), lit. c) ppkt (ii) oraz lit. f) ppkt (ii) 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (v) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (vi) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (ix) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (x) ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (xi) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (xii) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (xiii) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (xiv) i in. ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (xxi) ustawy nr 2601/1998. ust. 1 lit. a) ppkt (xxii) ustawy nr 2601/1998.

12.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/15

— wprowadzanie certyfikacji procesów i produktów oraz powiązane badania (64), — restrukturyzację zakładów w celu zwiększenia ich elastyczności (65), — innowacje i prototypy innowacyjne (66), — rejestrację patentów (67), — wdrożenie wych (68), i adaptację technologii środowisko­

(25)

Władze greckie potwierdziły, że nie istnieją inne programy pomocy, które dotyczyłyby tych samych kosztów kwalifikowalnych. II.8. Okres obowiązywania i budżet programu Przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 3 ustawy nr 2601/1998, mogą tworzyć specjalną nieopodatkowaną rezerwę na mocy art. 2 ustawy nr 3220/2004, korzys­ tając wyłącznie z zysków uzyskanych w latach 2003 i 2004. Budżet programu nie został określony; biorąc pod uwagę, że program opiera się na preferencjach podatkowych, kwota przychodów budżetowych, których poboru zaniechano, nie jest ograniczona i zależy od przeszłych zysków oraz kwalifikujących się inwestycji poczynionych w latach 2005–2007, jak też związanych z nimi wniosków. III. POWODY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(26)

— zakup materiału reprodukcyjnego (69), — badania organizacji i rynków (70), — badania dotyczące kwalifikowalności do uzyskania pomocy (71). II.6. Intensywność pomocy

(23)

Zwolnienie podatkowe dotyczy całości podatku od osób prawnych od zysków przeniesionych do funduszu rezer­ wowego. Obowiązująca stawka podatku od osób praw­ nych wynosi 35 %. Co najmniej jedna trzecia rezerwy musi zostać wydana w ciągu pierwszego roku od jej utworzenia, pozostała część natomiast w ciągu najwyżej trzech lat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 244 POZ 11 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 34 z 200812.9.2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz uchylającej decyzję 2004/210/WE (  Dz.U. L 241 z 10.9.2008)

 • Dz. U. L244 - 9 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 888/2008 z dnia 11 września 2008 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 7 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 6 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 886/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L244 - 5 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L244 - 3 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 884/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 1 z 200812.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 883/2008 z dnia 11 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 0 z 200812.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.