Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/732/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2008-09-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 56

Strona 1 z 4
L 247/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2008

DECYZJA RADY 2008/732/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2 w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Wykaz osób wymienionych w załączniku do wspólnego stano­ wiska 2004/293/WPZiB zastępuje się wykazem osób wymienio­ nych w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wspólnym stanowiskiem 2004/293/WPZiB Rada przy­ jęła środki w celu uniemożliwiania wjazdu na terytoria państw członkowskich lub tranzytu przez te terytoria osobom fizycznym zaangażowanym w działania ułatwia­ jące osobom postawionym w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (MTKJ) uchylanie się od wymiaru sprawiedliwości lub działającym w sposób mogący utrudniać MTKJ skuteczne wykonywanie mandatu. W związku z przekazaniem Radovana KARADŻICIA do aresztu MTKJ w dniu 30 lipca 2008 r. nazwiska niektó­ rych osób wymienionych w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB, a które związane są z Radovanem KARADŻICIEM, należy usunąć z wykazu. Wykaz znajdujący się w załączniku do wspólnego stano­ wiska 2004/293/WPZiB powinien zatem zostać zmie­ niony,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2008 r.

(3)

W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 65.

16.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/57

ZAŁĄCZNIK 1. BILBIJA, Milorad Syn Svetka BILBIJI (Svetko BILBIJA) Miejsce i data urodzenia: Sanski Most (Bośnia i Hercegowina), 13 sierpnia 1956 r. Numer paszportu: 3715730 Numer dowodu osobistego: 03GCD9986 Osobisty numer identyfikacyjny: 1308956163305 Pseudonimy: Adres: 7, Brace Pantica, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina 2. BJELICA, Milovan Miejsce i data urodzenia: Rogatica (Bośnia i Hercegowina), 19 października 1958 r. Numer paszportu: 0000148, wydany dnia 26 lipca 1998 r. w Sarajewie Serbskim (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03ETA0150 Osobisty numer identyfikacyjny: 1910958130007 Pseudonimy: Cicko Adres: Spółka CENTREK w Pale, Bośnia i Hercegowina 3. ECIM (EĆIM), Ljuban Miejsce i data urodzenia: Sviljanac (Bośnia i Hercegowina), 6 stycznia 1964 r. Numer paszportu: 0144290, wydany 21 listopada 1998 r. w Banja Luce (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03GCE3530 Osobisty numer identyfikacyjny: 0601964100083 Pseudonimy: Adres: ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bośnia i Hercegowina 4. HADZIC (HADŽIĆ), Goranka Córka Branka i Mileny HADŻIĆ (Branko i Milena HADŽIĆ) Miejsce i data urodzenia: gmina Vinkovci (Chorwacja), 18 czerwca 1962 r. Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: 1806962308218 (JMBG), Numer dowodu osobistego: 569934/03 Pseudonimy: Adres: Aranj Janoša 9, Nowy Sad, Serbia Związek z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: siostra Gorana HADŻICIA (HADŽIĆ) 5. HADZIC (HADŽIĆ), Ivana Córka Gorana i Żivki HADŻIĆ (Goran i Živka HADŽIĆ) Miejsce i data urodzenia: Vukovar (Chorwacja), 25 lutego 1983 r. Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Pseudonimy: Adres: Aranj Janoša 9, Nowy Sad, Serbia Związek z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: córka Gorana HADŻICIA (HADŽIĆ) 6. HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko) Syn Gorana i Żivki HADŻIĆ (Goran i Živka HADŽIĆ) Miejsce i data urodzenia: Vukovar (Chorwacja), 8 października 1987 r. Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Pseudonimy: Adres: Aranj Janoša 9, Nowy Sad, Serbia Związek z osobami oskarżonymi o zbrodnie wojenne: syn Gorana HADŻICIA (HADŽIĆ)

L 247/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 247 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 63 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady 2008/733/WPZiB z dnia 15 września 2008 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 54 z 200816.9.2008

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/4/2008 z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/1/2008 w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej oraz decyzję Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa CHAD/2/2008 w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L247 - 50 z 200816.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4735) (1)

 • Dz. U. L247 - 27 z 200816.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) dla Amsterdam Glass Fibre Network na inwestycję gminy Amsterdam w budowę światłowodowej sieci dostępowej FTTH (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6072) (1)

 • Dz. U. L247 - 26 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów z Belgii

 • Dz. U. L247 - 25 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów ze Słowacji

 • Dz. U. L247 - 24 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L247 - 23 z 200816.9.2008

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Niemiec

 • Dz. U. L247 - 20 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 września 2008 r.

 • Dz. U. L247 - 19 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 895/2008 z dnia 12 września 2008 r. zmieniające po raz trzynasty rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L247 - 17 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 894/2008 z dnia 15 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 200816.9.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 893/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utrzymania cła antydumpingowego na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej i Korei w następstwie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dz. U. L247 - 0 z 200816.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.