Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 47

L 250/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II Pestycydy — środki ochrony roślin określone w art. 5 ust. 1

18.9.2008

Uwagi: A: B: dopuszczone na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 i przeniesione poprzez art. 16 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 dopuszczone na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007

1.

Substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Dopuszczenie Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia


A A A A

Azadirachtina uzyskiwana z Azadirachta indica (miodla indyjska) Wosk pszczeli Żelatyna Zhydrolizowane białko

Środek owadobójczy Maść ogrodnicza Środek owadobójczy Środek wabiący, tylko w zatwierdzonym wniosku w połączeniu z innymi właściwymi środkami niniejszego wykazu Środek grzybobójczy Środki owadobójcze, roztoczobójcze, grzybobójcze oraz środek ograniczający kiełkowanie Insektycyd

A A A

Lecytyna Olejki roślinne (np. olejek miętowy, sosnowy, kminkowy) Pyretrum otrzymywane ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium) Quassia otrzymany z Quassia amara Rotenon otrzymany z Derris spp. i Lonchocarpus spp. i Terphrosia spp.

A A

Środek owadobójczy i odstraszający owady Środek owadobójczy

2.

Mikroorganizmy wykorzystywane do biologicznego zwalczania szkodników i chorób

Dopuszczenie Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Mikroorganizmy (bakterie, wirusy i grzyby)

3.

Substancje produkowane przez mikroorganizmy

Dopuszczenie Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Spinosad

Środek owadobójczy Wyłącznie w przypadku podjęcia środków służących zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia głównych parazytoidów oraz zminimalizowaniu ryzyka polegającego na zwiększeniu odporności

4.

Substancje używane w pułapkach i dozownikach

Dopuszczenie Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Fosforan dwuamonowy

Środek wabiący, tylko w pułapkach

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/37

Dopuszczenie

Nazwa

Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A A

Feromony Pyretroidy (wyłącznie deltametrin lub lambdacyhalotrin)

Środek wabiący; środek zakłócający zachowania seksualne; tylko w pułapkach i dyspenserach Środki owadobójcze; tylko w pułapkach zawierających określone środki wabiące; tylko przeciwko Batrocera oleae i Ceratitis capitata Wied.

5.

Substancje przeznaczone do spryskiwania powierzchni między roślinami uprawnymi

Dopuszczenie Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Ortofosforan żelaza (III)

Moluskocyd

6.

Inne substancje używane w sposób tradycyjny w rolnictwie ekologicznym

Dopuszczenie Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Miedź w formie wodorotlenku miedzi, tlenochlorku miedzi, (trójzasadowy) siarczanu miedzi, tlenku miedzi, oktanianu miedzi

Środek grzybobójczy maksymalnie do 6 kg miedzi na hektar rocznie W odniesieniu do upraw wielorocznych państwa członkowskie mogą na zasadzie odstępstwa od poprzedniego akapitu dopuścić przekroczenie w danym roku limitu zawartości miedzi wynoszącego 6 kg, pod warunkiem że średnia rzeczywiście zastosowana ilość w okresie 5 lat obejmującym dany rok oraz 4 wcześniejsze lata nie przekracza 6 kg Dojrzewanie bananów, owoców kiwi i kaki; dojrzewanie owoców cytrusowych jedynie jako część strategii zapobiegania powodowanym przez muchy szkodom owoców cytrusowych; indukcja kwitnienia ananasów; hamowanie kiełkowania ziemniaków i cebuli Środek owadobójczy Środek zapobiegający dojrzewaniu bananów Środek grzybobójczy, owadobójczy, roztoczobójczy Środek owadobójczy i roztoczobójczy Środek owadobójczy, grzybobójczy Tylko w przypadku drzew owocowych, oliwnych, winorośli oraz owoców tropikalnych (np. bananów) Środki grzybobójcze, bakteriobójcze; tylko w przypadku drzew owocowych, oliwnych i winorośli Środek odstraszający Środek grzybobójczy, roztoczobójczy, odstraszający

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.