Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 47

A

Etylen

A A A A A

Sól potasowa kwasu tłuszczowego (szare mydło) Ałun potasowy (siarczan glinu) (kalinit) Siarczan wapnia (wielosiarczek wapnia) Olej parafinowy Oleje mineralne

A A A

Nadmanganian potasu Piasek kwarcowy Siarka

7.

Inne substancje

Dopuszczenie Nazwa Opis, wymagania dotyczące składu, warunki użycia

A

Wodorotlenek wapnia

Środek grzybobójczy Tylko w przypadku drzew owocowych, łącznie ze szkółkami, do zwalczania Nectria galligena (rak drzew owocowych) Środek grzybobójczy


A

Wodorowęglan potasu

L 250/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III

18.9.2008

Minimalna powierzchnia pomieszczeń i przestrzeni otwartych oraz inne cechy pomieszczeń odpowiednie dla różnych gatunków i rodzajów produkcji, których mowa w art. 10 ust. 4

1.

Bydło, koniowate, owce, kozy i świnie

Powierzchnia pomieszczeń (wewnętrzna netto dostępna dla zwierząt) Minimalna waga żywa (kg) m2/sztukę

Powierzchnia wybiegu, z wyłączeniem pastwisk (zewnętrzna) m2/sztukę

Bydło przeznaczone do rozrodu i opasowe oraz koniowate

do 100 do 200 do 350 powyżej 350

2

1,5 2,5 4,0 5, minimum 1 m /100 kg 6 10 1,5 owca/koza 0,35 jagnię/koźlę

1,1 1,9 3 3,7, minimum 0,75 m /100 kg 4,5 30 2,5 0,5 2,5

2

Krowy mleczne Buhaje hodowlane Owce i kozy

Maciory z prosiętami do 40 dnia życia Tuczniki do 50 do 85 do 110 Prosięta Świnie przeznaczone do rozrodu powyżej 40 dnia życia i do 30 kg

7,5 dla maciory 0,8 1,1 1,3 0,6 2,5/samica 6/samiec W przypadku gdy kojce są wykorzystywane do naturalnego zapłodnienia: 10 m2/samiec

0,6 0,8 1 0,4 1,9 8,0

2.

Drób

Powierzchnia pomieszczeń (wewnętrzna netto dostępna dla zwierząt) długość grzędy w cm/ sztukę

Liczba ptaków/m2

gniazdo

Powierzchnia wybiegu (ilość metrów2 dostępnych rotacyjnie na sztukę)

Kury nioski

6

18

7 niosek na gniazdo lub w przypadku wspólnego gniazda 120 cm/ptaka

4, z zachowaniem limitu 170 kg N/ha/rok

Drób do tuczu (w stacjonarnym kurniku)

10, maksymalnie 21 kg wagi żywej/m2

20 (tylko dla perliczek)

4 – broilery i perliczki 4,5 – kaczki 10 – indyki 15 – gęsi dla wszystkich tych gatunków z zachowaniem limitu 170 kg N/ha/rok

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/39

Powierzchnia pomieszczeń (wewnętrzna netto dostępna dla zwierząt) długość grzędy w cm/ sztukę

Liczba ptaków/m2

gniazdo

Powierzchnia wybiegu (ilość metrów2 dostępnych rotacyjnie na sztukę)

Drób do tuczu w ruchomych kojcach

16 (1) w ruchomych kurnikach oraz maksymalnie 30 kg żywej wagi/m2

2,5 z zachowaniem limitu 170 kg N/ha/rok

(1)

Tylko w przypadku ruchomych kurników o powierzchni podłogi nieprzekraczającej 150 m2, niezamykanych na noc.

L 250/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IV Maksymalna liczba zwierząt na hektar określona w art. 15 ust. 2

18.9.2008

Klasa lub gatunek

Maksymalna liczba zwierząt na ha odpowiadająca 170 kg N/ha/rok

Koniowate w wieku powyżej szóstego miesiąca życia Cielęta opasowe Pozostałe zwierzęta zaliczane do bydła w wieku poniżej jednego roku Byki w wieku od jednego roku do dwóch lat Jałówki w wieku od jednego roku do dwóch lat Byki dwuletnie i starsze Jałówki przeznaczone do rozrodu Jałówki na opas Krowy mleczne Krowy mleczne wycofane ze stada Pozostałe krowy Samice królików hodowlanych Owce maciorki Kozy Prosięta Maciory Tuczniki Pozostałe świnie Brojlery Kury nioski

2 5 5 3,3 3,3 2 2,5 2,5 2 2 2,5 100 13,3 13,3 74 6,5 14 14 580 230

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK V Materiały paszowe, o których mowa w art. 22 ust. 1, 2 i 3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.