Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 47

B.3.2. Połączenie dwóch oznaczeń: Zezwala się na połączenie dwóch oznaczeń w językach wymienionych w B.3.1., pod warunkiem że są one tworzone w sposób zgodny z następującymi przykładami:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW – AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO – EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE – BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Podręcznik graficzny SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie

2.

Ogólne wykorzystanie logo


2.1. Logo wielobarwne (kolory referencyjne)

2.2. Logo jednobarwne: logo czarno-białe

2.3. Kontrast z barwami w tle

2.4. Czcionka

2.5. Język

2.6. Rozmiary zredukowane

2.7. Szczegółowe warunki stosowania logo

3.

Separacje kolorów jednolitych

3.1. Wybór dwóch kolorów

3.2. Linie zewnętrzne

3.3. Pojedynczy kolor: logo czarno-białe

3.4. Arkusze próbek kolorów

1.

WPROWADZENIE Podręcznik graficzny stanowi instrument przeznaczony dla podmiotów gospodarczych w celu reprodukowania logo.

18.9.2008

2.

PL

OGÓLNE WYKORZYSTANIE LOGO

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/61

2.1. Logo wielobarwne (kolory referencyjne) W przypadku stosowania logo kolorowego, kolory tego logo muszą być kolorami jednolitymi (Pantone) bądź muszą być uzyskane w drodze procesu czterobarwnego. Kolory referencyjne określono poniżej.

Logo w Pantone

Logo wykonane w technice druku czterokolorowego

2.2. Logo jednobarwne: logo czarno-białe Logo czarno-białe może być używane w następujący sposób:

L 250/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

2.3. Kontrast z barwami w tle W przypadku gdy stosowane jest barwne logo na kolorowym tle, które utrudnia czytelność, należy zastosować wokół logo okrąg dla wzmocnienia kontrastu z kolorami tła w następujący sposób:

Logo na tle barwnym

2.4. Czcionka Należy stosować skondensowany wytłuszczony Frutiger lub Myriad z wersalikami w słowach.

Wielkość liter w słowach powinna być zredukowana zgodnie z normami określonymi w sekcji 2.6.

2.5. Język Wersja językowa lub wersje językowe są przyjmowane według uznania zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w B.3.

2.6. Rozmiary zredukowane Wykorzystanie logo na etykietach różnego rodzaju sprawia, że konieczne jest jego zmniejszenie; minimalna wielkość średnicy powinna wynosić:

a)

Dla logo zawierającego pojedyncze oznaczenie: 20 mm.

18.9.2008

b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/63

Dla logo zawierającego kombinację dwóch oznaczeń: 40 mm.

2.7. Szczegółowe warunki stosowania logo Wykorzystanie logo służy nadaniu produktom szczególnej wartości. Z tego powodu najskuteczniejszym zastosowaniem logo jest użycie logo wielobarwnego, jako że w ten sposób ma ono lepszą prezencję i może być łatwiej i szybciej rozpoznane przez konsumenta. Stosowanie logo jednobarwnego (czarno-białego), zgodnie z ustaleniami w sekcji 2.2, jest zalecane wyłącznie tam, gdzie wykorzystanie logo wielobarwnego jest niepraktyczne. 3. SEPARACJE KOLORÓW JEDNOLITYCH

3.1. Wybór dwóch kolorów — — Oznaczenie pojedyncze we wszystkich językach Przykłady połączenia języków omówione w sekcji B.3.2

L 250/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/65

L 250/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/67

L 250/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/69

L 250/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.