Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 46

Strona 46 z 47

L 250/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK XIV Tabela korelacji, o której mowa w art. 96

18.9.2008

Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

(1) Rozporządzenie (WE) nr 207/93 (2) Rozporządzenie (WE) nr 223/ 2003 (3) Rozporządzenie (WE) nr 1452/ 2003

Niniejsze rozporządzenie

— — Artykuł 4 ust. 15 Załącznik III, C (tiret pierwsze) Załącznik III, C (tiret drugie) — — — — Artykuł 4 ust. 24 — Załącznik I.B, 7.1 i 7.2 Załącznik I.B, 7.4 Załącznik I.A, 2.4 Załącznik I.A, 2.3 — Artykuł 6 ust. 1, załącznik I.A, 3 Załącznik I.A, 5 Załącznik I.B i C (tytuły) Załącznik I.B, 3.1 Załącznik I.C, 3.1 Załącznik I.B, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 Załącznik I.C, 3.6 Załącznik I.B, 8.1.1 Załącznik I.B, 8.2.1 Załącznik I.B, 8.2.2 Załącznik I.B, 8.2.3 Załącznik I.B, 8.3.5 Załącznik I.B, 8.3.6 Załącznik I.B, 8.3.7 Załącznik I.B, 8.3.8 Załącznik I.B, 6.1.9, 8.4.1–8.4.5 Załącznik I.B, 6.1.9


Artykuł 1 Artykuł 2 lit. a) Artykuł 2 lit. b) Artykuł 2 lit. c) Artykuł 2 lit. d) Artykuł 2 lit. e) Artykuł 2 lit. f) Artykuł 2 lit. g) Artykuł 2 lit. h) Artykuł 2 lit. i) Artykuł 3 ust. 1 Artykuł 3 ust. 2 Artykuł 3 ust. 3 Artykuł 3 ust. 4 Artykuł 3 ust. 5 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 ust. 1 Artykuł 8 ust. 2 Artykuł 9 ust. 1–4 Artykuł 9 ust. 5 Artykuł 10 ust. 1 Artykuł 10 ust. 2 Artykuł 10 ust. 3 Artykuł 10 ust. 4 Artykuł 11 ust. 1 Artykuł 11 ust. 2 Artykuł 11 ust. 3 Artykuł 11 ust. 4, 5 Artykuł 12 ust. 1–4 Artykuł 12 ust. 5

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/81

Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

(1) Rozporządzenie (WE) nr 207/93 (2) Rozporządzenie (WE) nr 223/ 2003 (3) Rozporządzenie (WE) nr 1452/ 2003

Niniejsze rozporządzenie

Załącznik I.C, 4, 8.1–8.5 Załącznik I.B, 8.1.2 Załącznik I.B, 7.1, 7.2 Załącznik I.B, 1.2 Załącznik I.B, 1.6 Załącznik I.B, 1.7 Załącznik I.B, 1.8 Załącznik I.B, 4.10 Załącznik I.B, 6.1.2 Załącznik I.B, 6.1.3 Załącznik I.C, 7.2 Załącznik I.B, 6.2.1 Załącznik I.B, 4.3 Załącznik I.C, 5.1, 5.2 Załącznik I.B, 4.1, 4.5, 4.7 i 4.11 Załącznik I.B, 4.4 Artykuł 7 Załącznik I.B, 3.13, 5.4, 8.2.5 i 8.4.6 Załącznik I.B, 5.3, 5.4, 5.7 i 5.8 Załącznik I.C, 6 Załącznik III, E.3 i B Artykuł 5 ust. 3 i załącznik VI, części AiB Artykuł 5 ust. 3 Artykuł 5 ust. 3 Załącznik III, B.3 Załącznik III.7 Załącznik III, E.5 Załącznik III.7a Załącznik III, C.6 Załącznik III.8 i A.2.5 Załącznik I.A, 1.1–1.4 Załącznik I.B, 2.1.2 Załącznik I.B, 2.1.1, 2.2.1, 2.3 i załącznik I.C, 2.1, 2.3 Załącznik I.B, 6.1.6 Załącznik III, A1.3 lit. b) Załącznik I.C, 1.3 (1): Artykuł 3

Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 ust. 1 Artykuł 17 ust. 2 Artykuł 17 ust. 3 Artykuł 17 ust. 4 Artykuł 18 ust. 1 Artykuł 18 ust. 2 Artykuł 18 ust. 3 Artykuł 18 ust. 4 Artykuł 19 ust. 1 Artykuł 19 ust. 2–4 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27 Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31 Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36 Artykuł 37 Artykuł 38 Artykuł 39 Artykuł 40 Artykuł 41

L 250/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

(1) Rozporządzenie (WE) nr 207/93 (2) Rozporządzenie (WE) nr 223/ 2003 (3) Rozporządzenie (WE) nr 1452/ 2003

Niniejsze rozporządzenie

Załącznik I.B, 3.4 tiret pierwsze i 3.6 lit. b) Załącznik I.B, 4.8 Załącznik I.C, 8.3 Artykuł 6 ust. 3 (3): Artykuł 1 ust. 1, 2 (3): Artykuł 3 lit. a) (3): Artykuł 4 (3): Artykuł 5 ust. 1 (3): Artykuł 5 ust. 2 (3): Artykuł 5 ust. 3 (3): Artykuł 5 ust. 4 (3): Artykuł 5 ust. 5 Załącznik I.B, 8.3.4 Załącznik I.B, 3.6 lit. a) Załącznik I.B, 4.9 Załącznik I.C, 3.5 (3): Artykuł 6 (3): Artykuł 7 (3): Artykuł 8 ust. 1 (3): Artykuł 8 ust. 2 (3): Artykuł 9 ust. 1 (3): Artykuł 9 ust. 2, 3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.