Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

Data ogłoszenia:2008-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 47

Artykuł 42 Artykuł 43 Artykuł 44 Artykuł 45 Artykuł 45 ust. 1, 2 Artykuł 45 ust. 1 Artykuł 45 ust. 3 Artykuł 45 ust. 4 Artykuł 45 ust. 5 Artykuł 45 ust. 6 Artykuł 45 ust. 7 Artykuł 45 ust. 8 Artykuł 46 Artykuł 47 ust. 1 Artykuł 47 ust. 2 Artykuł 47 ust. 3 Artykuł 48 Artykuł 49 Artykuł 50 ust. 1 Artykuł 50 ust. 2 Artykuł 51 ust. 1 Artykuł 51 ust. 2 Artykuł 51 ust. 3 (3): Artykuł 10 (3): Artykuł 11 (3): Artykuł 12 ust. 1 (3): Artykuł 12 ust. 2 (3): Artykuł 13 (3): Artykuł 14 Artykuł 52 Artykuł 53 Artykuł 54 ust. 1 Artykuł 54 ust. 2 Artykuł 55 Artykuł 56 Artykuł 57 Artykuł 58 (2): Artykuł 1 i Artykuł 5 (2): Artykuł 5 i 3 (2): Artykuł 4 Artykuł 59 Artykuł 60 Artykuł 61 Artykuł 62 Artykuł 63 Artykuł 64


Artykuł 5 ust. 5 Załącznik III.3 Załącznik III.4

18.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/83

Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

(1) Rozporządzenie (WE) nr 207/93 (2) Rozporządzenie (WE) nr 223/ 2003 (3) Rozporządzenie (WE) nr 1452/ 2003

Niniejsze rozporządzenie

Załącznik III.5 Załącznik III.6 Załącznik III.10 — — Załącznik III, A.1. Załącznik III, A.1.2. — Załącznik III, A.1.3 Załącznik III, A.2.1 Załącznik III, A.2.2 Załącznik III, A.2.3 Załącznik I.B, 5.6 Załącznik I.C, 5.5, 6.7, 7.7, 7.8 Załącznik III, A.2.4 Załącznik III, B.1 Załącznik III, C Załącznik III, C.1 Załącznik III, C.2 Załącznik III, C.3 Załącznik III, C.5 Załącznik III, D Załącznik III, E Załącznik III, E.1 Załącznik III, E.2 Załącznik III, E.4 Załącznik III, 9 Załącznik III, 11

Artykuł 65 Artykuł 66 Artykuł 67 Artykuł 68 Artykuł 69 Artykuł 70 Artykuł 71 Artykuł 72 Artykuł 73 Artykuł 74 Artykuł 75 Artykuł 76 Artykuł 77 Artykuł 78 Artykuł 79 Artykuł 80 Artykuł 81 Artykuł 82 Artykuł 83 Artykuł 84 Artykuł 85 Artykuł 86 Artykuł 87 Artykuł 88 Artykuł 89 Artykuł 90 Artykuł 91 Artykuł 92 Artykuł 93

— Załącznik I.B, 6.1.5 Załącznik I.B, 8.5.1 — — — — Załącznik II, część A

Artykuł 94 Artykuł 95 ust. 1 Artykuł 95 ust. 2 Artykuł 95 ust. 3–8 Artykuł 95 Artykuł 96 Artykuł 97 Załącznik I

L 250/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2008

Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91

(1) Rozporządzenie (WE) nr 207/93 (2) Rozporządzenie (WE) nr 223/ 2003 (3) Rozporządzenie (WE) nr 1452/ 2003

Niniejsze rozporządzenie

Załącznik II, część B Załącznik VIII Załącznik VII Załącznik II, część C Załącznik II, część D Załącznik II, część E Załącznik VI, część A i B Załącznik VI, część C — — — —

Załącznik II Załącznik III Załącznik IV Załącznik V Załącznik VI Załącznik VII Załącznik VIII Załącznik IX Załącznik X Załącznik XI Załącznik XIII Załącznik IX

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 250 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.