Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2008 z dnia 12 września 2008 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1174/2005 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2008-09-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 3

Strona 1 z 4
20.9.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 252/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 923/2008 z dnia 12 września 2008 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1174/2005 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008 na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, B. ISTNIEJĄCE ŚRODKI

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje: Komisja postanowiła na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego o wszczęciu z własnej inicjatywy dochodzenia w sprawie możliwego obchodzenia środków antydumpingo­ wych nałożonych na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

A. PRODUKT

Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obcho­ dzonymi są środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1174/2005 (2), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008 (3).

C. PODSTAWY

Komisja posiada wystarczające dowody prima facie wykazujące, że środki antydumpingowe nałożone na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, są obchodzone za pomocą prowadzonej w Tajlandii działalności montażowej dotyczącej produktu objętego dochodzeniem. Komisja posiada następujące dowody prima facie: — Po nałożeniu środków na produkt objęty postępowaniem nastąpiła istotna zmiana w strukturze handlu obejmującego wywóz z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii do Wspól­ noty i nie ma innego wystarczającego powodu lub uzasad­ nienia tej zmiany niż nałożenie cła. — Wydaje się, że wymieniona zmiana w strukturze handlu spowodowana jest prowadzoną w Tajlandii działalnością montażową dotyczącą ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części. — Ponadto dowody wskazują na fakt, że skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na produkt objęty postępowaniem są osłabiane zarówno w odniesieniu do ilości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu produktu objętego dochodzeniem pochodzącego z Tajlandii zastąpiły przywóz produktu obję­ tego postępowaniem. Dodatkowo istnieją wystarczające dowody na to, że to zwiększenie przywozu dokonywane jest po cenach znacznie niższych od ceny niewyrządzającej szkody, ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia obowiązujących środków. — Wreszcie Komisja posiada wystarczające dowody prima facie, wskazujące, iż ceny ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części są zaniżane w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla ręcznych wózków pale­ towych i ich zasadniczych części.

(2) Dz.U. L 189 z 21.7.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 1.

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środków antydumpingowych, są ręczne wózki paletowe i ich zasadnicze części, tj. podwozia i mechanizmy hydrauliczne, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zgłaszane zwykle w ramach kodów CN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00. Ręczne wózki pale­ towe określa się jako wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą prze­ gubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 252 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L252 - 43 z 200820.9.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 913/2008 z dnia 18 września 2008 r. ustanawiającego refundacje wywozowe w sektorze jaj (  Dz.U. L 251 z 19.9.2008)

 • Dz. U. L252 - 39 z 200820.9.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/749/WPZiB z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wojskowego działania koordynującego Unii Europejskiej wspierającego rezolucję 1816 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ (EU NAVCO)

 • Dz. U. L252 - 37 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 września 2008 r. dotycząca niewłączenia triflumizolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5075) (1)

 • Dz. U. L252 - 35 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zakończenia procedury badawczej dotyczącej środków nałożonych przez Republikę Korei wpływających na przywóz, dystrybucję i reklamowanie kosmetyków, perfum i artykułów toaletowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4837)

 • Dz. U. L252 - 17 z 200820.9.2008

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Francję na budowę statku wycieczkowego Le Levant (C 74/99 (ex NN 65/99)) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5419) (1)

 • Dz. U. L252 - 15 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L252 - 13 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L252 - 11 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L252 - 9 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca września 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L252 - 7 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2008/2009

 • Dz. U. L252 - 1 z 200820.9.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2008 z dnia 19 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L252 - 0 z 200820.9.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.