Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5531) (1)

Data ogłoszenia:2008-10-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 3

Przedmiotowy produkt powinien zatem zostać ujęty we wpisie dotyczącym Izraela w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Chiny przedłożyły Komisji swój plan kontroli pozosta­ łości w odniesieniu do jaj. Ocena tego planu oraz dodat­ kowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące planu kontroli pozos­ tałości w odniesieniu do jaj. Przedmiotowy produkt powinien zatem zostać ujęty we wpisie dotyczącym Chin w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE. Ukraina przedłożyła Komisji swój plan kontroli pozosta­ łości w odniesieniu do drobiu, koniowatych oraz akwa­ kultury. Ocena tego planu oraz dodatkowe informacje otrzymane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące planu kontroli pozostałości w odniesieniu do wymienionych produktów. Przedmio­ towe produkty powinny zatem zostać ujęte we wpisie dotyczącym Ukrainy w wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2004/432/WE.


(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, s. 10. (2) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, s. 44. (3) Dz.U. L 143 z 3.6.2008, s. 49.

2.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 263/21

(8) (9) (10)

Poprawek wymagają pewne błędy w numeracji niektó­ rych przypisów w załączniku do decyzji 2008/407/WE. Należy zatem 2004/432/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Artykuł 2 Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 30 września 2008 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/432/WE zastępuje się tekstem znaj­ dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

L 263/22

Kod ISO2

Kraj

Bydło

Owce/kozy

Trzoda chlewna Konie Drób Akwakultura Mleko Jaja Króliki

Zwierzęta łowne

Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych

Miód

PL

AD X X X (2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Andora (1) X X

X

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AL

Albania

AN

Antyle Niderlandzkie

AR

Argentyna

X

X X

X X

AU

Australia

X

BA

Bośnia i Hercegowina

BD

Bangladesz

BR

Brazylia

X

X X

BW X (3) X X X X X X X X (4) X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Botswana

X X

BY

Białoruś

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BZ

Belize

CA

Kanada

X

X X

X X

X X X X X

X X

X X X X

CH

Szwajcaria

X

CL

Chile

X

CN

Chiny

CO

Kolumbia

CR

Kostaryka

CU

Kuba

X

EC

Ekwador

ET X

Etiopia

X

FK

Falklandy

X

2.10.2008

FO

Wyspy Owcze

X

2.10.2008

Kod ISO2

Kraj

Bydło

Owce/kozy

Trzoda chlewna Konie Drób Akwakultura Mleko Jaja Króliki Miód

Zwierzęta łowne

Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych

GL X X X (5) X X X X X X X X X X X X X X X X (5) X X X X X X (6) X X X X X X X X (5)

Grenlandia

X

X

X PL

GM

Gambia

GT

Gwatemala

X

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Chorwacja

X

X

ID

Indonezja

IL

Izrael

X X

IN

Indie

IS

Islandia

X

IR

Iran

JM

Jamajka

X

JP

Japonia

KG X X X X X X (6) X X X (6) X (5) X X (7) X X X X X

Kirgistan

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KR

Korea Południowa

LK

Sri Lanka

MA

Maroko

ME

Czarnogóra (5)

X

X

MG

Madagaskar

MK

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (6)

X

X

MU

Mauritius

MX

Meksyk

X

X

MY

Malezja

MZ

Mozambik

L 263/23

NA

Namibia

X

X

X

L 263/24

Kod ISO2

Kraj

Bydło

Owce/kozy

Trzoda chlewna Konie Drób Akwakultura Mleko Jaja Króliki Miód

Zwierzęta łowne

Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych

NC X X X X X X X X X X X

Nowa Kaledonia

X

X

X

X

X X X PL

NI

Nikaragua

NZ

Nowa Zelandia

X

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipiny

PN

Wyspy Pitcairn

X

PY X X X X X (5) X X X (5) X (5) X (5) X (5) X X (6) X X X X X (6) X X X X

Paragwaj

X X X (9) X X

RS

Serbia (8)

X

RU

Rosja

X

SA

Arabia Saudyjska

SC

Seszele

SG

Singapur

X (5)

SM

San Marino (10)

X

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SR

Surinam

SV

Salwador

X

SZ X X X

Suazi

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

TH

Tajlandia

TN

Tunezja

TR

Turcja

TW

Tajwan

TZ

Tanzania

UA

Ukraina

UG

Uganda

US

Stany Zjednoczone

X

2.10.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 263 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L263 - 26 z 20082.10.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/88/WE z dnia 23 września 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (  Dz.U. L 256 z 24.9.2008)

 • Dz. U. L263 - 18 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia buprofezyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5109) (1)

 • Dz. U. L263 - 16 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia tricyklazolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5108) (1)

 • Dz. U. L263 - 14 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia propanilu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5107) (1)

 • Dz. U. L263 - 12 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2008 r. dotycząca niewłączenia Beauveria brongniartii i nadmanganianu potasu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5106) (1)

 • Dz. U. L263 - 5 z 20082.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 41/07 (ex NN 49/07) udzielonej przez Rumunię na rzecz Tractorul (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1102) (1)

 • Dz. U. L263 - 3 z 20082.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 966/2008 z dnia 1 października 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Panellets (GTS))

 • Dz. U. L263 - 1 z 20082.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 965/2008 z dnia 1 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L263 - 0 z 20082.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.