Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 5

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Data ogłoszenia:2008-10-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 5

Strona 5 z 5
, — umowa o usługach lotniczych między rządem Republiki Indii i rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, podpisana w New Delhi w dniu 8 września 2005 r. b) Umowy o komunikacji lotniczej i inne porozumienia parafowane lub podpisane przez rząd Indii i państwa człon­ kowskie Wspólnoty Europejskiej, z uwzględnieniem uprzednich zmian lub uzupełnień, które w dniu podpisania niniejszej umowy nie weszły jeszcze w życie oraz nie są tymczasowo stosowane — Umowa o transporcie lotniczym między rządem Republiki Greckiej a rządem Republiki Indii parafowana w Atenach w dniu 23 października 1997 r.


15.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/15

ZAŁĄCZNIK II Wykaz artykułów zawartych w umowach wymienionych w załączniku I, o których mowa w art. 2 i 3 niniejszej umowy a) Wyznaczenie przez państwo członkowskie: — artykuł 3 umowy Indie-Austria, — artykuł 3 ust. 1–5 umowy Indie-Belgia, — artykuł III umowy Indie-Bułgaria, — artykuł 3 umowy Indie-Cypr, — artykuł 3 umowy Indie-Republika Czeska, — artykuł 3 umowy Indie-Dania, — artykuł 3 umowy Indie-Finlandia, — artykuł 2 umowy Indie-Francja, — artykuł III umowy Indie-Niemcy, — artykuł 3 umowy Indie-Grecja, — artykuł 3 umowy Indie-Węgry, — artykuł 3 umowy Indie-Irlandia, — artykuł IV umowy Indie-Włochy, — artykuł 3 umowy Indie-Łotwa, — artykuł 3 umowy Indie-Litwa, — artykuł 3 umowy Indie-Luksemburg, — artykuł 3 umowy Indie-Malta, — artykuł 2 umowy Indie-Niderlandy, — artykuł IV umowy Indie-Polska, — artykuł 3 umowy Indie-Portugalia, — artykuł 3 umowy Indie-Rumunia, — artykuł 3 umowy Indie-Słowacja, — artykuł 3 umowy Indie-Słowenia, — artykuł II umowy Indie-Hiszpania, — artykuł 3 umowy Indie-Szwecja, — artykuł 4 umowy Indie-Zjednoczone Królestwo. b) Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń: — artykuł 4 umowy Indie-Austria, — artykuł 3 ust. 6 umowy Indie-Belgia,

L 273/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.10.2008

— artykuł IV umowy Indie-Bułgaria, — artykuł 4 umowy Indie-Cypr, — artykuł 4 umowy Indie-Republika Czeska, — artykuł 4 umowy Indie-Dania, — artykuł 4 umowy Indie-Finlandia, — artykuł 9 umowy Indie-Francja, — artykuł IV umowy Indie-Niemcy, — artykuł 4 umowy Indie-Grecja, — artykuł 4 umowy Indie-Węgry, — artykuł 4 umowy Indie-Irlandia, — artykuł IV ust. 4–6 umowy Indie-Włochy, — artykuł 4 umowy Indie-Łotwa, — artykuł 4 umowy Indie-Litwa, — artykuł 4 umowy Indie-Luksemburg, — artykuł 4 umowy Indie-Malta, — artykuł 8 umowy Indie-Niderlandy, — artykuł V umowy Indie-Polska, — artykuł 4 umowy Indie-Portugalia, — artykuł 4 umowy Indie-Rumunia, — artykuł 4 umowy Indie-Słowacja, — artykuł 4 umowy Indie-Słowenia, — artykuł IV umowy Indie-Hiszpania, — artykuł 4 umowy Indie-Szwecja, — artykuł 5 umowy Indie-Zjednoczone Królestwo. c) Bezpieczeństwo: — artykuł dotyczący bezpieczeństwa uzgodniony pomiędzy Indiami a Danią dnia 30 listopada 2006 r., — artykuł dotyczący bezpieczeństwa uzgodniony pomiędzy Indiami a Finlandią dnia 18 maja 2006 r., — załącznik C umowy Indie-Grecja, — artykuł XI umowy Indie-Hiszpania, — artykuł dotyczący bezpieczeństwa uzgodniony pomiędzy Indiami a Szwecją dnia 30 listopada 2006 r., — artykuł 7 umowy Indie-Zjednoczone Królestwo.

15.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/17

ZAŁĄCZNIK III Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 niniejszej umowy a) Republika Islandii (zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym); b) Księstwo Liechtensteinu (zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym); c) Królestwo Norwegii (zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym); d) Konfederacja Szwajcarska (zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o transporcie lotniczym).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 273 POZ 9 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L273 - 18 z 200815.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. nakładająca specjalne warunki regulujące przywóz produktów zawierających mleko lub przetwory mleczne pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylająca decyzję Komisji 2008/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6086) (1)

 • Dz. U. L273 - 7 z 200815.10.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 września 2008 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

 • Dz. U. L273 - 5 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2009 EFRG

 • Dz. U. L273 - 3 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L273 - 1 z 200815.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2008 z dnia 14 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L273 - 0 z 200815.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.