Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/22)

Data ogłoszenia:2008-02-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 36

Strona 1 z 4
L 28/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.2.2008

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2007/22) (2008/89/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (dalej „Statut ESBC”), w szczególności jego art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 3, art. 49 ust. 1 oraz art. 49 ust. 2,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 1 decyzji Rady 2007/503/WE z dnia 10 lipca 2007 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. (1) oraz na podstawie art. 1 decyzji Rady 2007/54/WE z dnia 10 lipca 2007 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (2), Cypr i Malta spełniają wymogi niezbędne do przyjęcia euro i wyłączenia przyznane tym państwom członkowskim na podstawie art. 4 Aktu przystąpienia (3) podlegają zniesieniu z dniem 1 stycznia 2008 r.

członkowskich całkowicie opłaciły swoje udziały w kapitale subskrybowanym EBC (4). Przysługująca Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta waga w kapitale EBC wynosi odpowiednio 0,1249 % i 0,0622 %, zgodnie z art. 2 decyzji EBC/2006/21 z dnia 15 grudnia 2006 r. dotyczącej procentowych udziałów krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (5). Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta opłaciły już swój udział w kapitale subskrybowanym EBC, zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2006/26 z dnia 18 grudnia 2006 r. określającej środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (6). Pozostająca do zapłacenia kwota wynosi zatem dla Central Bank of Cyprus 6 691 401,01 EUR a dla Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 3 332 306,98 EUR, co jest wynikiem pomnożenia kwoty subskrybowanego kapitału EBC (5 760 652 402,58 EUR) przez wagę w kluczu kapitałowym, przysługującą Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (odpowiednio 0,1249 % i 0,0622 %), oraz odjęcia w obu przypadkach już opłaconej części ich udziałów w kapitale subskrybowanym EBC.

(3)

(2)

Artykuł 49 ust. 1 Statutu ESBC stwierdza, iż każdy krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego derogacja została uchylona, wpłaca swój subskrybowany udział w kapitale EBC w takim samym stopniu jak banki centralne innych uczestniczących państw członkowskich. KBC aktualnych uczestniczących państw

(1) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, s. 29. (2) Dz.U. L 186 z 18.7.2007, s. 32. (3) Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33).

Artykuł 49 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 Statutu ESBC stwierdza, że KBC państw członkowskich, których derogacja została uchylona, powinny także przekazać na rzecz EBC aktywa rezerwy walutowej. Zgodnie z art. 49 ust. 1 Statutu ESBC przekazywana kwota jest określana poprzez pomnożenie określonych w euro zgodnie z obowiązującymi kursami walut wartości rezerw walutowych, które zostały już przekazane do EBC zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu ESBC, przez stosunek pomiędzy liczbą udziałów subskrybowanych przez dany KBC a liczbą udziałów uprzednio wpłaconych przez KBC innych uczestniczących państw członkowskich. Przy ustalaniu „wartości rezerw walutowych, które zostały już przekazane do EBC zgodnie z art. 30 ust. 1”, należy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 28 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L28 - 40 z 20081.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (  Dz.U. L 310 z 25.11.2005)

 • Dz. U. L28 - 34 z 20081.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/59/WE w odniesieniu do regionów Słowacji, gdzie mają zostać wprowadzone plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików i szczepień interwencyjnych dzików przeciwko klasycznemu pomorowi świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 319)

 • Dz. U. L28 - 21 z 20081.2.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L28 - 20 z 20081.2.2008

  Decyzja Rady z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L28 - 18 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 95/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 14 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L28 - 12 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wycofania tymczasowego zawieszenia systemu zwolnienia z opłat celnych na rok 2008 na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L28 - 9 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lutego 2008 r.

 • Dz. U. L28 - 8 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 91/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L28 - 7 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L28 - 5 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 89/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L28 - 3 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L28 - 1 z 20081.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 87/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.