Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 38

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW) (  Dz.U. L 149 z 2.6.2001) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, s. 123)

Data ogłoszenia:2008-10-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 38

L 282/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.10.2008

Sprostowanie do decyzji ramowej Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW) (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 149 z dnia 2 czerwca 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, s. 123) W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „przestępstwa karne”, „przestępstwa”.


W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „zniechęcające sankcje”, „odstraszające sankcje”.

Strona 123, preambuła motyw piąty: zamiast: powinno być: „(…) oraz zysków pochodzących z przestępstwa (…)”, „(…) oraz dochodów pochodzących z przestępstwa (…)”.

Strona 124, preambuła motyw dziesiąty: zamiast: powinno być: „(…) ochrony przed ich imitowaniem lub nadużyciem, jest zachęcenie podmiotów gospodarczych do zapewniania wydawanym przez nich instrumentom płatniczym (…)”, „(…) ochrony przed ich podrabianiem lub oszustwem, jest zachęcenie podmiotów gospodarczych do zapewniania wydawanym przez nie instrumentom płatniczym (…)”.

Strona 124, art. 1 lit. a): zamiast: powinno być: „(…) chronione przed imitacjami lub oszukańczym użyciem, (…)”, „(…) chronione przed podrobieniem lub użyciem w celu dokonania oszustwa, (…)”.

Strona 124, art. 1 lit. b): zamiast: powinno być: „(…) na podstawie stosownych przepisów prawa, (…)”, „(…) na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa krajowego (…)”.

Strona 124, art. 2 lit. a): zamiast: powinno być: „(…) bezprawne przywłaszczenie instrumentu płatniczego;”, „(…) bezprawne uzyskanie instrumentu płatniczego;”.

Strona 124, art. 2 lit. b) i c): zamiast: powinno być: „(…) w celu użycia go w sposób oszukańczy;”, „(…) do użycia go w celu dokonania oszustwa;”.

Strona 124, art. 2 lit. d): zamiast: powinno być: „oszukańcze użycie ukradzionego, uzyskanego w inny nielegalny sposób, podrobionego lub sfałszowanego instrumentu płatniczego;”, „użycie ukradzionego, uzyskanego w inny nielegalny sposób, podrobionego lub sfałszowanego instru­ mentu płatniczego w celu dokonania oszustwa;”.

Strona 124, art. 4: zamiast: powinno być: „(…) oszukańcze sporządzanie, przyjmowanie, otrzymywanie, sprzedaż lub przekazanie innej osobie lub posiadanie: (…)”, „(…) sporządzanie, przyjmowanie, otrzymywanie, sprzedaż lub przekazanie innej osobie lub posiadanie w celu dokonania oszustwa: (…)”.

25.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/39

Strona 124, art. 6: zamiast: powinno być: „(…) kary pozbawienia wolności z prawem do ekstradycji”, „(…) kary pozbawienia wolności, które mogą stanowić podstawę do ekstradycji”.

Strona 125, art. 7 ust. 1: zamiast: powinno być: „(…) albo jako część organu (…)”, „(…) albo jako członek organu (…)”.

Strona 125, art. 7 ust. 1: zamiast: powinno być: „(…) uczestnictwo w charakterze pomocnika lub podżegacza przy popełnianiu takiego przestępstwa (…)”, „(…) pomocnictwo lub podżeganie do popełnienia takiego przestępstwa (…)”.

Strona 125, art. 8 ust. 1 lit. b): zamiast: powinno być: „czasowe lub stałe cofnięcie możliwości wykonywania (…),” „czasowy lub stały zakaz wykonywania (…)”.

Strona 125, art. 8 ust. 1 lit. d): zamiast: powinno być: „sądowy nakaz likwidacji.”, „sądowy nakaz rozwiązania.”.

Strona 125, art. 9 ust. 1 lit. b): zamiast: powinno być: „(…) aby dane działanie podlegało karze również w kraju, w którym zostało dokonane; lub”, „(…) aby dany czyn podlegał karze również w kraju, w którym został popełniony; lub”.

Strona 125, art. 10, tytuł: zamiast: powinno być: „Ekstradycja i oskarżenie”, „Ekstradycja i ściganie”.

Strona 125, art. 10 ust. 1 lit. a): zamiast: powinno być: „(…) poza terytorium danego państwa.”, „(…) poza jego terytorium.”.

Strona 125, art. 10 ust. 1 lit. b) zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „(…) gdy jeden z jego obywateli zostanie oskarżony o (…)”, „(…) gdy jednego z jego obywateli podejrzewa się o (…)”.

Strona 125, art. 10 ust. 1 lit. b) zdanie drugie: zamiast: powinno być: „Aby umożliwić przeprowadzenie oskarżenia (…)”, „Aby umożliwić ściganie (…)”.

Strona 125, art. 10 ust. 1 lit. b) zdanie trzecie: zamiast: powinno być: „(…) o wszczęciu oskarżenia oraz jego wynikach.”, „(…) o rozpoczęciu ścigania oraz jego wynikach.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 282 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 37 z 200825.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przywrócenia cła przywozowego na niektóre zboża w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 (  Dz.U. L 280 z 23.10.2008)

 • Dz. U. L282 - 33 z 200825.10.2008

  Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 32 z 200825.10.2008

  Decyzja Rady 2008/814/WPZiB z dnia 13 października 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO

 • Dz. U. L282 - 22 z 200825.10.2008

  Decyzja nr 1/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności w sprawie włączenia do załącznika 1 nowego rozdziału 16 dotyczącego wyrobów budowlanych

 • Dz. U. L282 - 19 z 200825.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6154) (1)

 • Dz. U. L282 - 17 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1053/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/11)

 • Dz. U. L282 - 14 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1052/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczącego stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2008/10)

 • Dz. U. L282 - 12 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1051/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L282 - 10 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2008 z dnia 24 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L282 - 8 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1049/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L282 - 6 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1048/2008 z dnia 23 października 2008 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb, oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

 • Dz. U. L282 - 3 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1047/2008 z dnia 24 października 2008 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2008 r.

 • Dz. U. L282 - 1 z 200825.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2008 z dnia 24 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 0 z 200825.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.