Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 29

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 197 z 3.8.2000) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 25, s. 431)

Data ogłoszenia:2008-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 29

Strona 1 z 3
31.10.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/29

Sprostowanie do dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 197 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 25, s. 431) W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „masło kakaowe”, „tłuszcz kakaowy”.


W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „mleko pełne, półtłuste lub odtłuszczone”, „mleko pełne, częściowo lub całkowicie odtłuszczone”.

Strona 432, art. 2 ust. 1 zdanie drugie: zamiast: powinno być: „Dodatek ten nie może przekroczyć 5 % gotowego wyrobu, po odjęciu od wagi łącznej (…)”, „Dodatek ten nie może przekroczyć 5 % gotowego wyrobu, po odjęciu od całkowitej masy (…)”.

Strona 433, art. 3 ust. 5 tiret trzecie: zamiast: powinno być: „— w przypadku czekolady »couverture«, nie mniej niż 16 % odtłuszczonej suchej masy kakaowej.”, „— w przypadku czekolady »couverture«, nie mniej niż 16 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej.”.

Strona 433, załączniki I i II otrzymują brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I NAZWY HANDLOWE, DEFINICJE I WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW A. NAZWY HANDLOWE I DEFINICJE 1. Tłuszcz kakaowy oznacza tłuszcz otrzymywany z ziaren kakaowych lub z części ziaren kakaowych i charakteryzuje się następu­ jącymi właściwościami: — zawartość wolnego kwasu tłuszczowego (wyrażonego jako kwas oleinowy): — substancja niezmydlająca się (oznaczana za pomocą eteru naftowego): 2. a) Kakao w proszku, kakao oznacza wyrób otrzymywany przez sproszkowanie oczyszczonych, odtłuszczonych i palonych ziaren kakao­ wych, wcześniej oczyszczonych, wyłuskanych i palonych, zawierający nie mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego, w przeliczeniu na suchą masę, i nie więcej niż 9 % wody; b) Kakao niskotłuszczowe, kakao niskotłuszczowe w proszku oznacza kakao w proszku zawierające mniej niż 20 % tłuszczu kakaowego, w przeliczeniu na suchą masę; c) Czekolada sproszkowana, czekolada w proszku oznacza wyrób będący mieszaniną kakao w proszku i cukrów, zawierający nie mniej niż 32 % kakao w proszku; d) Czekolada do picia, słodzone kakao, słodzone kakao w proszku oznacza wyrób będący mieszaniną kakao w proszku i cukrów, zawierający nie mniej niż 25 % kakao w proszku; w przypadku gdy wyrób posiada obniżoną zawartość tłuszczu, określoną w lit. b), powyższe nazwy uzupełnia się wyrażeniem »niskotłuszczowa« lub »niskotłuszczowe«. nie więcej niż 1,75 %, nie więcej niż 0,5 %, z wyjątkiem przypadku prasowanego tłuszczu kakaowego, którego nie może być więcej niż 0,35 %.

L 290/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2008

3. Czekolada a) oznacza wyrób otrzymywany z wyrobów kakaowych i cukrów, który, z zastrzeżeniem lit. b), zawiera nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 18 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej; b) jednakże kiedy w nazwie dodane są wyrazy: — czekolada »vermicelli« lub »płatki«: wyrób prezentowany w formie granulek lub płatków musi zawierać nie mniej niż 32 % suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 12 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 14 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej, — czekolada »couverture«: wyrób musi zawierać nie mniej niż 35 % suchej masy kakaowej ogółem, w tym nie mniej niż 31 % tłuszczu kakaowego i nie mniej niż 2,5 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej, — czekolada »Gianduja« (lub jedna z odmian słowa »gianduja«): wyrób musi być otrzymany po pierwsze z czekolady, w której zawartość suchej masy kakaowej wynosi przynajmniej 32 %, w tym przynajmniej 8 % beztłuszczowej suchej masy kakaowej, a po drugie musi być otrzymany z drobno zmielonych orze­ chów laskowych, w takiej ilości, aby 100 gramów wyrobu zawierało nie mniej niż 20 gramów i nie więcej niż 40 gramów orzechów laskowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 290 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 26 z 200831.10.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 339/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie kontroli zgodności z przepisami w sprawie bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich (  Dz.U. L 40 z dnia 17 luty 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 12, s. 3)

 • Dz. U. L290 - 25 z 200831.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6269)

 • Dz. U. L290 - 23 z 200831.10.2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/241/WE odnośnie do przywozu niektórych gatunków ślimaków z Madagaskaru nadających się do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6083) (1)

 • Dz. U. L290 - 20 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r.

 • Dz. U. L290 - 18 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L290 - 16 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008 z dnia 30 października 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Rogal świętomarciński (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 12 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Veau d’Aveyron et du Ségala (ChOG))

 • Dz. U. L290 - 8 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2008 z dnia 30 października 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Taureau de Camargue (ChNP))

 • Dz. U. L290 - 3 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia 30 października 2008 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich i wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L290 - 1 z 200831.10.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2008 z dnia 30 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 0 z 200831.10.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.