Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6044) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 11

1.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6044)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/828/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,


(4)

i mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Decyzja Komisji 2007/716/WE (2) ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii przewidzianych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 (3) i (WE) nr 853/2004 (4). Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach znajdujących się w okresie przejściowym. Decyzja 2007/716/WE została zmieniona decyzjami 2008/330/WE (6), Komisji 2008/290/WE (5), 7) oraz 2008/678/WE (8). 2008/552/WE ( Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 października 2008 r. W imieniu Komisji

(2)

(3)

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L

395 z 30.12.1989, s. 13. 289 z 7.11.2007, s. 14. 139 z 30.4.2004, s. 1. 139 z 30.4.2004, s. 55. 96 z 9.4.2008, s. 35. 114 z 26.4.2008, s. 94. 178 z 5.7.2008, s. 43. 221 z 19.8.2008, s. 32.

L 294/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2008

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego:

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„15. 34. 44. 54. 58. 82. 116.

BG 0301015 BG 0901015 BG 1201012 BG 1601018 BG 1801011 BG 2701003 BG 1502004

ET "Ingiliz" ET "Shenel – Shaban Shaban" "Petrov Sarbinov" OOD "REYA" OOD "Svinekompleks Nikolovo" AD PHZH "Bradars Komers" AD ET "Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova" "Dakor" OOD ET "Viena 93-Krastyo Atanasov" "O’skari" OOD ET "Toni Petrov" ET "Kaleya-Kiril Hristov" "Kaloyan -2000" OOD "Start 2006" OOD ET "Evromes-Rosen Marinov" "Delikates-2" OOD "Ava" OOD "Kumir Si" EOOD

s. Shkorpilovtsi obl. Varna gr. Kardzhali kv. "Prileptsi" s. Borovtsi obsht. Berkovica s. Manole s. Nikolovo gr. Shumen, Industrialna zona gr. Pleven Industrialna zona UPI II, kv. 608 gr. G. Oryahovitsa ul. "Tsar Osvoboditel" 60 gr. Montana Park "Ogosta" gr. Pleven zh. k. "Druzhba" 3 gr. Pleven ul. "Georgi Kochev" gr. Sofia, zh. k. Levski ul. "Letostruy" 84 gr. V. Tarnovo ul. "Magistralna" 35 gr. Pleven gr. Pleven ul. "Samuil" S. Zhitnitsa obsht-Kaloyanovo gr. Sofia bul. "Parva balgarska armiya" 70 gr. Stara Zagora kv. "Kolyo Ganchev" Partsel 91-01”

147. 162. 169. 173. 192. 234. 274. 277. 295. 335. 353.

BG 0405008 BG 1205008 BG 1505009 BG 1505019 BG 2205083 BG 0404024 BG 1504012 BG 1504015 BG 1604042 BG 2204100 BG 2404034

2) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów mleczarskich:

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„13. 23.

BG 1212029 BG 1612039

SD "Voynov i sie" OOD "Topolovo-Agrokomers"

gr. Montana ul. "N. Yo. Vaptsarov" 8 s. Topolovo obsht. Asenovgrad

1.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/13

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

57. 76. 80. 109. 135. 136. 157. 159. 164. 165. 182. 200.

BG 2112018 0612010 0712001 1512012 1912009 1912016 2212027 2312013 2312030 2312031 2612002 BG 0718004

"Laktena" OOD "Hadzhiyski i familiya" EOOD "Ben Invest" OOD ET "Ahmed Tatarla" ET "Interes 2000 -Musa Musov" "Destan" OOD "Ekobalkan" OOD ET "Dobrev" ET "Favorit- D. Grigorov" ET "Belite kamani" ET "Rusalka-Iv. Genev" AD "Merkuriy P i P"

s. Kutela s. Gradeshnitsa mestnost "Lakata" s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol s. Sitovo s. Iskra gr. Sofia bul "Evropa" 138 s. Dragushinovo s. Aldomirovtsi s. Dragotintsi s. Kolarovo obl. Haskovska gr. Gabrovo ul. "Balkan" 4”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 294 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 16 z 20081.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1072/2008 z dnia 30 października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1003/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 października 2008 r. (  Dz.U. L 290 z 31.10.2008)

 • Dz. U. L294 - 14 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6274) (1)

 • Dz. U. L294 - 9 z 20081.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6042) (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1075/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L294 - 3 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1074/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania (należności przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92

 • Dz. U. L294 - 1 z 20081.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1073/2008 z dnia 31 października 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 0 z 20081.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.