Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 8

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (  Dz.U. L 138 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160)

Data ogłoszenia:2008-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 8

Strona 1 z 2
L 296/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2008

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 08, s. 160) W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: „transport powietrzny”,


powinno być: „transport lotniczy”. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: „licencja na dokonywanie przewozów”,

powinno być: „koncesja na prowadzenie działalności”. Strona 161, preambuła motyw 10: zamiast: „(…) ważną licencję operacyjną przyznaną na podstawie nr 2407/92. Brak lub wygaśnięcie takiej licencji nie zwalnia (…)”, rozporządzenia (EWG)

powinno być: „(…) ważną koncesję na prowadzenie działalności przyznaną na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2407/92. Brak lub wygaśnięcie takiej koncesji nie zwalnia (…)”. Strona 161, preambuła motyw 18: zamiast: „W odniesieniu do przelotów nad terytorium (…) statek powietrzny spoza Wspólnoty bez lądowania (…) nad którym przelot ten się odbywa (…)”,

powinno być: „W odniesieniu do lotów tranzytowych nad terytorium (…) statek powietrzny zarejestrowany poza Wspól­ notą bez lądowania (…), nad którym lot ten się odbywa (…)”. Strona 162, art. 2 ust. 1: zamiast: „(…) powietrznych dokonujących przelotów w granicach (…)”,

powinno być: „(…) powietrznych wykonujących loty w granicach (…)”. Strona 162, art. 2 ust. 2 lit. b): zamiast: „modeli statków powietrznych posiadające MTOM (…)”,

powinno być: „modeli statków powietrznych posiadających MTOM (…)”. Strona 162, art. 2 ust. 2 lit. c): zamiast: „(…) (włączając paralotnie i lotnie z napędem);”,

powinno być: „(…) (włączając paralotnie z napędem i lotnie z napędem);”. Strona 162, art. 2 ust. 2 lit. f): zamiast: „(…) wznoszonymi w powietrze przez samochód);”,

powinno być: „(…) wznoszonymi w powietrze przez holowanie);”. Strona 162, art. 2 ust. 2 lit. g): zamiast: „statków powietrznych z lotniami łącznie, posiadających MTOM poniżej 500 kg oraz mikroświatła; które”,

powinno być: „statków powietrznych z szybowcami włącznie, posiadających MTOM poniżej 500 kg oraz mikrolotów, które”. Strona 162, art. 2 ust. 2 lit. g) tiret drugie: zamiast: „są używane w lokalnych instrukcjach lotniczych”,

powinno być: „są używane w lokalnych lotach instruktażowych”.

5.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/9

Strona 162, art. 3 lit. d) tiret pierwsze: zamiast: „(…) okres transportu statkiem powietrznym, łącznie (…)”, powinno być: „(…) okres transportu pasażerów statkiem powietrznym, łącznie (…)”. Strona 163, art. 3 lit. d) tiret drugie: zamiast: „w odniesieniu ładunku (…)”, powinno być: „w odniesieniu do ładunku (…)”. Strona 163, art. 3 lit. d) tiret trzecie: zamiast: „w odniesieniu osób trzecich, używanie statku powietrznego od momentu użycia włączenia silników (…)”, powinno być: „w odniesieniu do osób trzecich, używanie statku powietrznego od momentu włączenia silników (…)”. Strona 163, art. 3 lit. e): zamiast: „(…) oznacza Prawo Specjalnego Ciągnienia (…)”, powinno być: „(…) oznacza Specjalne Prawo Ciągnienia”. Strona 163, art. 3 lit. f): zamiast: „(…) w świadectwie sprawności do lotu statku powietrznego;”, powinno być: „(…) w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego;”. Strona 163, art. 3 lit. g): zamiast: „(…) jak i obsługi kabiny pasażerskiej;”, powinno być: „(…), jak i personelu pokładowego;”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 296 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L296 - 11 z 20085.11.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (  Dz.U. L 56 z 6.3.1996) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 10, s. 45)

 • Dz. U. L296 - 5 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L296 - 4 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2968/79 ustanawiające szczegółowe zasady w odniesieniu do przepisu o pomocy administracyjnej w związku z wywozem miękkich serów dojrzałych z krowiego mleka kwalifikujących się do szczególnego traktowania przy przywozie do państwa trzeciego oraz rozporządzenie (EWG) nr 1552/80 ustanawiające szczegółowe zasady udzielania pomocy administracyjnej w związku z wywozem niektórych serów kwalifikujących się do szczególnego traktowania w przywozie do Australii

 • Dz. U. L296 - 3 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych

 • Dz. U. L296 - 1 z 20085.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L296 - 0 z 20085.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.