Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 10

Strona 10 z 10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/57

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana Numer certyfikatu przewoźnika w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) (oraz nazwa lotniczego (AOC) lub numer koncesji handlowa w przypadku różnic)

Numer linii lotni­ czych ICAO

Państwo przewoźnika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE) NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) SCD AVIATION SKY GABON SOLENTA AVIATION GABON Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowie­ dzialne za nadzór regulacyjny w Sierra Leone, w tym: AIR RUM, LTD DESTINY AIR SERVICES, LTD HEAVYLIFT CARGO ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD PARAMOUNT AIRLINES, LTD SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD TEEBAH AIRWAYS Wszyscy przewoźnicy lotniczy posiadający certyfikaty wydane przez organy odpowie­ dzialne za nadzór regulacyjny w Suazi, w tym: AERO AFRICA (PTY) LTD JET AFRICA SWAZILAND ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORA­ TION SCAN AIR CHARTER, LTD SWAZI EXPRESS AIRWAYS SWAZILAND AIRLINK


0026/MTACCMDH/SGACC/ DTA 0020/MTACCMDH/SGACC/ DTA 0045/MTACCMDH/SGACC/ DTA 0022/MTACCMDH/SGACC/ DTA 0043/MTACCMDH/SGACC/ DTA 0023/MTACCMDH/SGACC/ DTA —

NIL nieznany NVS nieznany SKG nieznany —

Republika Gabońska Republika Gabońska Republika Gabońska Republika Gabońska Republika Gabońska Republika Gabońska Sierra Leone

nieznany nieznany nieznany nieznany nieznany nieznany nieznany —

RUM DTY nieznany ORJ PRR SVT nieznany —

Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Sierra Leone Suazi

nieznany nieznany nieznany nieznany nieznany nieznany

RFC OSW RSN nieznany SWX SZL

Suazi Suazi Suazi Suazi Suazi Suazi

L 306/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2008

ZAŁĄCZNIK B WYKAZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM W WYKONYWANIU PRZEWOZÓW W RAMACH WSPÓLNOTY (1)

Nazwa osoby prawnej przewoźnika lotniczego wskazana w certyfikacie Numer certyfikatu prze­ woźnika lotniczego przewoźnika lotniczego (AOC) (AOC) (oraz nazwa handlowa w przypadku różnic)

Numer linii lotni­ czych ICAO

Państwo przewoźnika

Typ statku powietrznego

Znak rejestracyjny oraz Państwo, w którym numer seryjny, o ile jest dokonano rejestracji dostępny

AFRIJET (1)

0027/MTAC/ SGACC/DTA

Republika Gabońska

Cała flota z wyjątkiem: 2 statków powietrz­ nych typu Falcon 50; 1 statku powietrznego typu Falcon 900 B747-269B Cała flota z wyjątkiem: LET 410 UVP Cała flota z wyjątkiem: 1 statku powietrznego typu Boeing B-767200

Cała flota z wyjątkiem: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Republika Gabońska

AIR BANGLADESH AIR SERVICE COMORES

17 06-819/TA-15/ DGACM

BGD KMD

Bangladesz Komory

S2-ADT Cała flota z wyjątkiem: D6-CAM (851336) Cała flota z wyjątkiem: TR-LHP

Bangladesz Komory

GABON AIRLINES (2)

0040/MTAC/ SGACC/DTA

GBK

Republika Gabońska

Republika Gabońska

(1) Afrijet może w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne. (2) Gabon Airlines mogą w swojej działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej eksploatować wyłącznie określone statki powietrzne.

(1) Przewoźnikom lotniczym wymienionym w załączniku B można zezwolić na wykonywanie prawa przewozowego poprzez dzierżawę statków powietrznych z załogą (tzw. leasing mokry) od przewoźnika lotniczego niepodlegającego zakazowi wykonywania przewozów, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 47 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 66 z 200815.11.2008

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 5 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.