Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203) (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 66

Strona 1 z 15
L 306/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2008

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6203)

(Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/861/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu towarów i pasażerów drogą morską (1), w szczególności jej art. 4, 10 i 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Wykaz portów, zakodowanych i sklasyfikowanych według kraju i morskiego obszaru przybrzeżnego, jest podany w załączniku I. Artykuł 2 Decyzja 98/385/WE zostaje uchylona. Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 98/385/WE z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (2) została kilka­ krotnie znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać ujednolicona. Komisja sporządza wykaz portów, zakodowanych i sklasyfikowanych według kraju oraz morskiego obszaru przybrzeżnego. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego utworzo­ nego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (4),

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2008 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

(3)

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. L 320 z Dz.U. L 174 z Zob. załącznik Dz.U. L 181 z

30.12.1995, s. 25. 18.6.1998, s. 1. II. 28.6.1989, s. 47.

15.11.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/67

ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PORTÓW EUROPEJSKICH WEDŁUG EUROSTATU Opis wykazu portów Porty i subporty objęte statystyką klasyfikowane są w porządku alfabetycznym dla każdego z państw członkowskich. Struktura Nagłówek kolumny CTRY MCA MODIFIC. PORT NAME LOCODE NAT. STAT. GROUP Objaśnienie państwo (kod ISO standardowy alfa 2-znakowy) morski obszar przybrzeżny, na którym położony jest dany port (załącznik IV do dyrektywy 95/64/WE) zmodyfikowane od wprowadzenia decyzji Komisji 2000/363/WE nazwa portu kod (alfabetyczny) ONZ/LOCODE lub kod (numeryczny) tymczasowo przydzielony przez Eurostat portom nieposiadającym LOCODE dla portów niebędących portami sprawozdawczymi, a grupowanych w statystyce krajowej przyjętym kodem dla tego portu jest kod portu sprawozdawczego, w którego skład wchodzi dany port port sprawozdawczy kod przypisywany do portu sprawozdawczego w krajowej statystyce państwa człon­ kowskiego, na którego terenie jest on położony

STATISTICAL PORT NATIONAL CODE

CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE

BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00 BE00

X X X X X X X X X X X X X

Albertkanaal Antwerpen Brugge Bruxelles (Brussel) Gent Liège Nieuwpoort Oostende Rupel Zeebrugge Zelzate BE – instalacje morskie Inne – Belgia 11

BEABK BEANR BEBGS BEBRU BEGNE BELGG BENIE BEOST BERUP BEZEE BEZEL BE88P BE888 11 BGAKH BGBAL BGBOJ BGLOM BGNES BGORE BGPOR BGRDU BGSLS BGSOM BGSOZ BGSVI BGTRP

X X BEZEE X X X X X BEBRU X BEGNE

3 BGBOJ BGVAR

8

BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG BG

BG00 BG00 BG00 BG00 BG00 BG00 BG00 BG00 BG00 BG00 BG00 BG00 BG00

X X X X X X X X X X X X X

Akhotopol (Ахтопол) Balchik (Балчик) Burgas (Бургас) Lom (Лом) Nesebar (Несебър) Orehovo (Оряхово) Pomorie (Поморие) Ruse (Русе) Silistra (Силистра) Somovit (Сомовит) Sozopol (Созопол) Svistov (Свищов) Toutracan (Тутракан)

X X BGBOJ BGLOM BGBOJ X BGRDU BGRDU BGBOJ BGRDU BGRDU

L 306/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 306 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 99 z 200815.11.2008

  Decyzja EUBAM RAFAH/1/2008 Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa z dnia 11 listopada 2008 r. dotycząca mianowania szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 98 z 200815.11.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/862/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah)

 • Dz. U. L306 - 63 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1134/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2008 r.

 • Dz. U. L306 - 61 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L306 - 59 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. znoszące zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L306 - 47 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L306 - 22 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 5 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych drutów i skrętek ze stali niestopowej do wyrobu kabli sprężających i strun sprężających (druty i skrętki PSC) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L306 - 3 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1128/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L306 - 1 z 200815.11.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1127/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L306 - 0 z 200815.11.2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.