Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Bleu d’Auvergne (ChNP))

Data ogłoszenia:2008-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 2

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych. 1. Właściwy organ państwa członkowskiego Nazwa: Adres: Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 51 rue d’Anjou – 75008 Paris

Telefon: + 33 (0)1 53 89 80 00 Faks: E-mail:: 2. + 33 (0)1 53 89 80 60 info@inao.gouv.fr

Grupa składająca wniosek Nazwa: Adres: Telefon: Faks: E-mail: Skład: Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d’Auvergne Mairie – 15400 Riom-ès-Montagnes +33 (0)4 71 78 11 98 +33 (0)4 71 78 11 98 bleudauvergne@wanadoo.fr producenci/przetwórcy (X) inni ( )


3.

Rodzaj produktu Klasa 1.3 – Sery

4.

Specyfikacja produktu (podsumowanie wymogów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1. Nazwa „Bleu d’Auvergne” 4.2. Opis produktu Ser z mleka krowiego, z przerostem pleśni, w kształcie spłaszczonego walca, z naturalną pleśniową skórką. Duży ser waży od 2 do 3 kg i ma średnicę około 20 cm. Mały ser waży 1 kg, 500 g albo 350 g. Zawartość tłuszczu wynosi co najmniej 50 %, a zawartość suchej masy jest nie mniejsza niż 52 %. 4.3. Obszar geograficzny Serce Masywu Centralnego, które tworzą następujące gminy: Departament Puy-de-Dôme: wszystkie gminy Departament Cantal: wszystkie gminy Departament Haute-Loire: Okręg Brioude: wszystkie gminy

L 338/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2008

Departament Aveyron: Kantony Mur-de-Barrez i Sainte-Geneviève-sur-Argence: wszystkie gminy Departament Corrèze: Kantony Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Bort-les-Orgues, Eygurande, Lapleau, la Roche-Canillac, Mercoeur, Meyssac, Neuvic, Saint-Privat, Ussel-Est i Ussel-Ouest: wszystkie gminy Departament Lot: Kantony Bretenoux, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Martel, Saint-Céré, Sousceyrac i Vayrac: wszystkie gminy Kanton Livernon: gminy Assier, Issepts, Reyrevignes, Saint-Simon i Sonac Kanton Souillac: gminy Lacave, Mayrac, Meyronne, Pinsac i Saint-Sozy Departament Lozère: Kantony Aumont-Aubrac, Fournels, Grandieu, Langogne, Le Malzieu, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, SaintAmans-la-Lozère i Saint-Chély-d'Apcher: wszystkie gminy. 4.4. Dowód pochodzenia: Każdy producent mleka, każdy zakład przetwórczy i każda dojrzewalnia serów wypełnia „oświadczenie o spełnieniu warunków” rejestrowane przez INAO i umożliwiające temu ostatniemu identyfikację wszystkich podmiotów. Podmioty te mają obowiązek przechowywania do wglądu INAO rejestrów i wszystkich dokumentów niezbędnych do kontroli pochodzenia, jakości i warunków produkcji mleka i serów. W ramach kontroli właściwości produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia przeprowadza się badanie anali­ tyczne i organoleptyczne mające na celu zapewnienie jakości i typowych cech charakterystycznych produktów poddawanych temu badaniu. 4.5. Metoda produkcji Produkcja mleka, wytwarzanie i dojrzewanie serów muszą odbywać się na wskazanym obszarze geograficznym. Proces produkcji składa się nadal z tych samych czynności, co w przeszłości: ociekanie skrzepu serowego, układanie w formach, dwukrotne, ręczne solenie gruboziarnistą, suchą solą, wielokrotne odwracanie, nakłuwanie długimi igłami, dzięki któremu do masy dociera powietrze, co pozwala na rozwijanie się penicillium glaucum. Następnie ser dojrzewa w piwnicach przez co najmniej 4 tygodnie w przypadku dużych serów i przez co najmniej 2 tygodnie w przypadku małych serów. 4.6. Związek z obszarem geograficznym: Ser ten pochodzi z początku XIX w., kiedy produkowano go na wysoko położonych terenach wulkanicznych Masywu Centralnego. Jego renoma szybko dotarła aż do Paryża, gdzie w 1879 r. pieśniarz Francisque Bathol nie szczędził mu pochwał. Nazwę pochodzenia „Bleu d’Auvergne” zatwierdzono w marcu 1975 r. na podstawie wniosku z 1972 r. Obszar produkcji „Bleu d’Auvergne” obejmuje naturalny region charakteryzujący się wulkanicznymi i granitowymi glebami bogatymi w mikroelementy, surowym klimatem, który umożliwia rozwój szczególnej flory, przyczyniając się do specyfiki „Bleu d’Auvergne”; typowe cechy charakterystyczne sera wzmaga jeszcze stosowanie szczególnych szczepów penicillum, opracowanych i produkowanych na obszarze produkcji AOC „Bleu d’Auvergne”. Metody ociekania skrzepów i solenia ręcznego sprawiają, że „Bleu d’Auvergne” ma bardzo delikatną pleśń, rozłożoną równomiernie w masie, co różni go od innych serów pleśniowych. 4.7. Organ kontrolny Nazwa: Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) Adres: 51 rue d’Anjou 75008 Paris Telefon: 01 53 89 80 00 Faks: 01 53 89 80 60

E-mail: info@inao.gouv.fr

17.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/9

Institut National de l’Origine et de la Qualité jest publiczną jednostką o charakterze administracyjnym, posiadającą osobowość prawną i podlegającą Ministerstwu Rolnictwa. INAO odpowiada za kontrolę warunków produkcji produktów objętych chronioną nazwą pochodzenia. Nazwa: Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) Adres: 59, Boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS Cédex 13

Telefon: 01 44 87 17 17 Faks: 01 44 97 30 37

E-mail: info@inao.gouv.fr DGCCRF jest wydziałem Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia. 4.8. Etykietowanie Sery są obowiązkowo owijane folią aluminiową. Obowiązek zamieszczania chronionej nazwy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 338 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L338 - 79 z 200817.12.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalia Lam. (  Dz.U. L 329 z 14.12.2007)

 • Dz. U. L338 - 77 z 200817.12.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/959/WPZiB z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany wspólnego stanowiska 2008/586/WPZiB aktualizującego wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L338 - 75 z 200817.12.2008

  Wspólne działanie Rady 2008/958/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L338 - 72 z 200817.12.2008

  Decyzja nr 2/2008 Wspólnego Komitetu WE/Dania-Wyspy Owcze z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca tabele I i II w załączniku do Protokołu 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i rządem lokalnym Wysp Owczych, z drugiej strony

 • Dz. U. L338 - 69 z 200817.12.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów wywozu odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego do krajów trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7570)

 • Dz. U. L338 - 67 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 i art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG

 • Dz. U. L338 - 64 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8298)

 • Dz. U. L338 - 62 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2008 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia Aureobasidium pullulans oraz fosfonianu disodowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7709) (1)

 • Dz. U. L338 - 55 z 200817.12.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7294) (1)

 • Dz. U. L338 - 53 z 200817.12.2008

  Decyzja nr 2/2008 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przydziału środków dla Somalii w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

 • Dz. U. L338 - 50 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2008 r.

 • Dz. U. L338 - 48 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L338 - 46 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L338 - 39 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L338 - 37 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w Umowie między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L338 - 34 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L338 - 32 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L338 - 31 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2009 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L338 - 25 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L338 - 21 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 13 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L338 - 17 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2 (1)

 • Dz. U. L338 - 10 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 23 (1)

 • Dz. U. L338 - 3 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L338 - 1 z 200817.12.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1579/2007 ustalające wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.