Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 34 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Rady 2008/101/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA)

Data ogłoszenia:2008-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 34 POZ 39

8.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/39

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2008/101/WPZiB z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie rozpoczęcia operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 17 ust. 2, uwzględniając wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (1) (EUFOR Tchad/RCA), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Zatwierdza się plan operacji. Artykuł 2 Zatwierdza się zasady zaangażowania. Artykuł 3 Operacja wojskowa UE w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA) rozpoczyna się w dniu 28 stycznia 2008 r. Artykuł 4 Niniejszym upoważnia się ze skutkiem natychmiastowym dowódcę operacji UE do wydania rozkazu aktywującego (ACTORD) w celu dokonania rozmieszczenia sił oraz do rozpoczęcia realizacji misji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 6 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W jednogłośnie przyjętej w dniu 25 września 2007 r. rezolucji 1778 (2007) Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdziła powołanie misji ONZ w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie (MINURCAT) i upoważniła UE do poprowadzenia operacji w tych krajach przez okres 12 miesięcy od deklaracji o początkowej zdolności operacyjnej. W oświadczeniach z dnia 25 października 2007 r. i z dnia 16 października 2007 r., odpowiednio, władze Czadu i Republiki Środkowoafrykańskiej z zadowoleniem przyjęły ewentualną obecność wojskową UE na terytorium swoich krajów. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji ani działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne, zatem nie uczestniczy również w finansowaniu przedmiotowej operacji,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2008 r. W imieniu Rady

D. RUPEL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 34 POZ 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L34 - 19 z 20088.2.2008

    Decyzja nr 1/2007 Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 5 grudnia 2007 r. zastępująca załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

  • Dz. U. L34 - 3 z 20088.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

  • Dz. U. L34 - 1 z 20088.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 115/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.