Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej— pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96,— pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia,— pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia,— oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 45

(178) OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant

pochodzącego z Turcji powinno zostać zakończone.

5.

UKRAINA (i): ASPEKTY ZWIĄZANE Z ART. 11 UST. 3:

5.1.

Uwagi ogólne

(172) Spółka Interpipe Group twierdzi, że porównanie normalnej

wartości na podstawie jej własnych kosztów/cen krajowych i cen eksportowych na rynki państw trzecich porównywalnych do UE, doprowadziłoby do ograniczenia dumpingu znacznie poniżej poziomu obecnych środków. Dlatego twierdzi się, że utrzymywanie środka na obecnym poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia dumpingu.


(173) W toku dochodzenia spółkę zawiadomiono o zamiarze

(NMPP), który produkuje produkt objęty postępowaniem, nie dostarczył rozbicia kosztów produkcji według PCN. Eksportujący producent dostarczył jedynie średni koszt produkcji wszystkich PCN wyprodukowanych w każdym z dwóch zakładów. Struktura kosztów według PCN u innych producentów w pozostałych krajach, których dotyczy postępowanie, włącznie ze Wspólnotą, dowodzi, że miedzy poszczególnymi PCN zachodzi duża zmienność kosztów produkcji.

(179) Zakład produkcji rur OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk

(NTRP), powiązany z NMPP, dostarczył rozbicie kosztów produkcji według PCN.

(180) Jak wyjaśniono w motywie 173, Komisja zastosowała

Komisji dotyczącym zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego. Było to spowodowane faktem, że spółka nie dostarczyła danych dotyczących kosztów produkcji w wymaganym formacie odnośnie do typu produktu (numer kontrolny produktu (PCN)). Spółka dostarczyła jedynie dane dotyczące kosztów produkcji jako średniej wszystkich typów produktu w określonym zakładzie.

(174) Badanie faktów wykazało, że dostarczone dane dotyczące

kosztu produkcji nie mogły zostać zaakceptowane przez Komisję, jako że nie umożliwiłyby odpowiedniego porównania z cenami sprzedaży na rynku krajowym z podziałem na typy produktu.

(175) Spółkę zawiadomiono o powodach, dla których jest to

konieczne w rozsądnym okresie czasu zgodnie z wymogami art. 18 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Otrzymane uwagi poddano analizie i udzielono na nie szczegółowej odpowiedzi. Żadnego z wyjaśnień złożonych przez spółkę nie uznano za na tyle zadowalające, by

art. 18 rozporządzenia podstawowego w stosunku do NMPP w celu uzyskania kosztu produkcji według PCN. Rozważano możliwość wykorzystania danych uzyskanych z dochodzenia pierwotnego, jednak zważywszy, że Ukraina od tamtego czasu uzyskała status gospodarki rynkowej, dane takie nie zostały uznane za najlepszą dostępną informację. Dodatkowo Komisja uznała, że jakość informacji podawanych przez przemysł wspólnotowy pozwala na wyciągnięcie wniosków w sprawie kosztów produkcji według PCN. Dlatego informacje przedstawione przez współpracujący przemysł wspólnotowy zostały uznane za najbardziej wiarygodne i najlepsze dostępne informacje pozwalające na wykazanie kosztów produkcji według PCN. W tym względzie ustalenia w ramach dochodzenia wykazały, że możliwe jest obliczenie wariancji między najtańszymi PCN przemysłu wspólnotowego a wszystkimi innymi PCN. Wariancja ta została następnie zastosowana do średniego kosztu produkcji zgłoszonego przez NMPP. W przypadkach zgodności między PCN dla produktu wyprodukowanego przez przemysł wspólnotowy i tym samym PCN dla produktu wyprodukowanego przez NTRP posługiwano się kosztem NTRP.

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/19

(181) Ta sama strona zakwestionowała fakt użycia przez Komisję

danych z OD by skonstruować wartość normalną oraz cenę eksportową w ODI. Niektóre odnośne wnioski zostały uwzględnione. Komisja przeanalizowała ważone średnie ceny eksportowe CIF w wywozie do Wspólnoty w okresie sześciu miesięcy pokrywających się w obu postępowaniach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.