Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej— pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96,— pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia,— pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia,— oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 45

(15) Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji w sprawie

(9)

konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej oraz, jeśli konieczność ta zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, eksportujący producenci i przedstawiciele

(3) Dz.U. C 17, z 24.1.2008, s. 14.

(1) Dz.U. C 226, z 26.9.2007, s. 7. (2) Dz.U. C 226, z 26.9.2007, s. 12.

19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej —

L 343/3 ArcelorMittal Poland S.A., Polska (członek ArcelorMittal Group) Corus Tubes UK, Zjednoczone Królestwo Corus Tubes BV, Niderlandy Laminaciones Arregui SL, Hiszpania Ruukki Sverige AB, Szwecja.


działający w ich imieniu, producenci i importerzy wspólnotowi zostali poproszeni o zgłoszenie się i dostarczenie informacji określonych w zawiadomieniach o wszczęciu postępowania.

— —

3.1.1. Kontrola wyrywkowa producentów wspólnotowych —

(16) Piętnaście stron, 13 skarżących oraz 2 producentów

popierających wniosek odpowiedziało na formularz kontroli wyrywkowej, a kolejne 2 przedsiębiorstwa współpracowały poprzez wypełnienie mini-kwestionariusza. Poziom współpracy osiągnął około 95 % produkcji wspólnotowej.

(17) Zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego próba

W przypadku pozostałych 3 przedsiębiorstw objętych próbą: — — — Mittal steel Iasi, Rumunia Arvedi Tubi Acciaio spa, Włochy Zelezarny Veseli a.s., Republika Czeska (w tym przypadku metoda weryfikacji wymagała szczegółowej analizy i krzyżowej kontroli odpowiedzi w oparciu o dostarczoną dokumentację uzupełniającą).

została dobrana po konsultacji ze skarżącym na podstawie najwyższej reprezentatywnej wielkości sprzedaży. W wyniku tej czynności dokonano wyboru próby 9 przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa objęte próbą odpowiadały 67 % ogólnej produkcji wspólnotowej w OD.

3.1.2. Kontrola wyrywkowa importerów b)

(18) W oparciu o informacje dostępne Komisji nawiązano

Niepowiązani importerzy — — Comercial de Tubos, Hiszpania Anastel Ltd, Zjednoczone Królestwo.

kontakt z ok. 140 importerami. z tej liczby 16 oświadczyło, że nie prowadzą przywozu spawanych rur z krajów, których dotyczy postępowanie, a3 przedsiębiorstwa odpowiedziały, że nie prowadzą już działalności na rynku produktu objętego postępowaniem. Trzynastu niepowiązanych importerów odpowiedziało na kwestionariusz, jednak tylko dwóch przekazało pełne odpowiedzi. Współpracujący niepowiązani importerzy reprezentowali mniej niż 5 % ogólnego przywozu objętego postępowaniem, co stanowi bardzo niski poziom współpracy.

c)

Producenci eksportujący oraz producenci w Chińskiej Republice Ludowej — Jinghua Steel Pipe Group: — Hengshui Jinghua Steel Pipe Co. Ltd. Tangshan Jinghua Steel Pipe Co. Ltd. Laiwu Jinghua Steel Pipe Co. Ltd. Jilin Jinghua Steel Pipe Co. Ltd. Guangzhou Jinghua Steel Pipe Co. Ltd. Chengdu Pengzhou Jinghua Steel Pipe Co. Ltd.

3.1.3. Kontrola wyrywkowa eksporterów

(19) Jak poinformowano w zawiadomieniach o wszczęciu

— — — — —

postępowania, kontrola wyrywkowa została przewidziana w odniesieniu do eksporterów/producentów z ChRL, Rosji, Turcji, Ukrainy i Tajlandii. Szczegółowe informacje na temat czynności podjętych w ramach kontroli wyrywkowej wobec poszczególnych krajów, których dotyczy postępowanie przedstawiono w analizie poszczególnych krajów, która znajduje się poniżej. —

4. WERYFIKACJA OTRZYMANYCH INFORMACJI

Zhejian Kingland Group: — Zhejian Kingland Pipeline and Technologies Co. Ltd. Kingland Group Co. Ltd.

(20) Komisja przejrzała i zweryfikowała wszystkie informacje,

które uznała za niezbędne w celu stwierdzenia dumpingu, wynikającej z niego szkody i interesu Wspólnoty. Informacje przekazane przez następujące przedsiębiorstwa zostały zweryfikowane na miejscu: a) Producenci należący do przemysłu wspólnotowego — Jäkl Karvina, Republika Czeska (członek ArcelorMittal Group)

— —

Fubo Group: — — Shandong Fubo Group Co. Ltd. Zibo Fubo Steel Pipes Factory Co. Ltd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.