Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej— pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96,— pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia,— pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia,— oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji

Data ogłoszenia:2008-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1

Strona 1 z 45
19.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1256/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej — — — — pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej i Rosji w związku z postępowaniem zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, pochodzących z Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia, pochodzących z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia, oraz kończące postępowania w odniesieniu do przywozu tego samego produktu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz z Turcji. niestopowej pochodzących między innymi z Tajlandii, Turcji i Ukrainy („obowiązujące środki”) (2).


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

2. OBECNE DOCHODZENIE

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. W sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2 i 3,

(2)

2.1.

Skarga

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 20 sierpnia 2007 r. Komitet Obrony Przemysłu Stalowych Rur Spawanych w Unii Europejskiej („Komitet Obrony”), skarżący, złożyło skargę w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, ogólnej produkcji wspólnotowej niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej.

(3) A. 1. (1) PROCEDURA

Skarga zawierała wystarczające dowody dumpingu w odniesieniu do przedmiotowego produktu pochodzącego z Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chińskiej Republiki Ludowej

OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1697/2002, ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali

(1) Dz.U. L 56, z 6.3.1996, s. 1.

(2) Dz.U. L 259, z 27.9.2002, s. 8. Dnia 1 maja 2004 r. nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej, do której przystąpiło 10 nowych państw członkowskich, między innymi Polska i Republika Czeska. Od tego dnia obowiązujące we Wspólnocie środki antydumpingowe zostały automatycznie rozszerzone i zaczęły być stosowane także przez nowe państwa członkowskie do przywozów z krajów trzecich. Tego samego dnia automatycznie przestały obowiązywać środki nałożone na nowe państwa członkowskie.

L 343/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.12.2008

(„ChRL”) i Rosji oraz wynikającej z tego istotnej szkody, aby uzasadnić, po konsultacji z Komitetem Doradczym, wszczęcie postępowania.

2.2.

(4)

Wniosek o dokonanie przeglądu

wygaśnięcia w odniesieniu do przywozu z Tajlandii, Turcji i Ukrainy („przegląd wygaśnięcia”) oraz przeglądu okresowego w odniesieniu do przywozu z Turcji w zakresie przywozu niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej („przegląd okresowy Turcji”).

(10) W dniu 24 stycznia 2008 r. zgodnie z art. 11 ust. 3

W dniu 25 czerwca 2007 r. Komitet Obrony Przemysłu Stalowych Rur Spawanych w Unii Europejskiej, skarżący, w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, ogólnej produkcji wspólnotowej niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali niestopowej złożyło wniosek o dokonanie przeglądów zgodnie z art. 11 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 343 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.