Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych

Data ogłoszenia:2008-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 25

„Przełącznik” oznacza dowolne urządzenie zaprojektowane i skonstruowane w celu umożliwienia obsługi systemu blokującego, który został zaprojektowany i skonstruowany w taki sposób, że może być obsługiwany wyłącznie za pomocą tego urządzenia. „Skasowanie nastawienia” oznacza cechę konstrukcyjną, która blokuje immobilizer w stanie wyłączonym. „Kod zmienny” oznacza elektroniczny kod składający się z kilku elementów, których kombinacja zmienia się losowo po każdym uruchomieniu urządzenia napędowego. „Typ immobilizera” oznacza systemy, które nie różnią się znacznie pod względem tak istotnych cech, jak: a) b) c) nazwa lub znak handlowy producenta; rodzaj układu sterującego; sposób ich oddziaływania na odpowiedni system (odpowiednie systemy) pojazdu (określony w pkt 32.1 poniżej).


26.2.

26.3.

26.4.

26.5. 26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

„Typ pojazdu w zakresie immobilizera” oznacza pojazdy, które nie różnią się istotnie pod takimi względami: a) b) c) nazwa lub znak handlowy producenta; właściwości pojazdu, które w zasadniczy sposób wpływają na działanie immobilizera. typ i konstrukcja immobilizera.

27. 27.1.

WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI IMMOBILIZERA

Wniosek o udzielenie homologacji immobilizera składa producent immobilizera lub jego należycie uprawniony przedstawiciel. Dla każdego typu immobilizera do wniosku należy dołączyć: Dokumentację w trzech egzemplarzach, zawierającą opis techniczny danego immobilizera, sposobu jego montażu oraz działań, jakie zostały podjęta, aby uniknąć jego niezamierzonego uzbrojenia.

27.2. 27.2.1.

L 351/24

27.2.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Trzy egzemplarze typu immobilizera wraz ze wszystkimi jego podzespołami. Każdy główny podzespół musi być oznakowany przejrzyście i w sposób trwały, z podaną nazwą handlową lub znakiem handlowym wnioskodawcy oraz oznaczeniem typu tego podzespołu. Pojazd wyposażony (pojazdy wyposażone) w immobilizer, który ma uzyskać homologację typu, wybrany (wybrane) przez wnioskodawcę w porozumieniu z placówką techniczną odpowiedzialną za prowadzenie badań homologacyjnych. Instrukcje w trzech egzemplarzach zgodnie z pkt 34 poniżej.

30.12.2008

27.2.3.

27.2.4.

28. 28.1.

WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI POJAZDU

W przypadku, gdy immobilizer zatwierdzony zgodnie z częścią III niniejszego regulaminu jest stosowany w pojeździe, którego dotyczy wniosek o homologację udzielaną na podstawie części III niniejszego regulaminu, nie powtarza się badań, które są wymagane dla immobilizera, aby uzyskać homologację dla pojazdu zgodnie z częścią III niniejszego regulaminu. Wniosek o udzielenie homologacji typu pojazdu w zakresie immobilizera składa producent pojazdu lub jego należycie uprawniony przedstawiciel. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w trzech egzemplarzach oraz następujące szczegółowe dane: Szczegółowy opis typu pojazdu oraz podzespołów pojazdu, których funkcjonowanie związane jest z zainstalowanym immobilizerem. Wykaz podzespołów niezbędnych do identyfikacji immobilizerów, które mogą być zamontowane w pojeździe. Do placówki technicznej należy dostarczyć pojazd reprezentatywny dla typu, który ma być zatwierdzony. Pojazd niezawierający wszystkich podzespołów właściwych dla danego typu może być przyjęty do badania pod warunkiem, że wnioskodawca wykaże w sposób spełniający wymogi właściwego organu, że brak tych podzespołów nie ma wpływu na wyniki badania w zakresie wymagań przewidzianych w niniejszym regulaminie. W przypadku gdy stosowany jest immobilizer homologowany zgodnie z wymogami części III niniejszego regulaminu, do placówki technicznej przekazywany jest również komunikat udzielenia homologacji dla danego typu.

28.2.

28.3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 44 z 200830.12.2008

    Regulamin nr 102 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji I. krótkiego sprzęgu II. pojazdów w zakresie montażu zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

  • Dz. U. L351 - 0 z 200830.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.