Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych

Data ogłoszenia:2008-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 25

36.2.

37. 37.1.

SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI

Homologacja typu immobilizera lub typu pojazdu udzielona na mocy niniejszego regulaminu może być cofnięta, jeżeli nie są spełnione wymogi określone w pkt 36 powyżej. Jeżeli Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin cofnie uprzednio udzieloną homologację, zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin wykorzystując w tym celu formularz komunikatu zgodny ze wzorem przedstawionym w załącznikach III i IV do niniejszego regulaminu.


37.2.

30.12.2008

38.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

OSTATECZNE ZAPRZESTANIE PRODUKCJI

L 351/31

Jeżeli posiadacz homologacji całkowicie zaprzestanie produkcji typu immobilizera lub typu pojazdu zatwierdzonego zgodnie z niniejszym regulaminem, jest on zobowiązany poinformować o tym organ, który udzielił homologacji. Po otrzymaniu właściwego komunikatu, organ ten informuje o tym pozostałe Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin wykorzystując w tym celu formularz komunikatu zgodny ze wzorem przedstawionym w załączniku IV do niniejszego regulaminu.

39. 39.1. 39.1.1.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Homologacja typu immobilizera Po upływie 36 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 04 serii zmian 01, Strony stosujące niniejszy regulamin są zobowiązane udzielać homologacji tylko w przypadku, gdy typ podzespołu lub odrębnego zespołu urządzenia przedłożonego do homologacji spełnia wymagania niniejszego regulaminu zmienionego suplementem 4 wg serii zmian 01. Strony stosujące niniejszy regulamin nadal udzielają homologacji na te typy podzespołów lub odrębnych zespołów urządzeń, które spełniają wymogi pierwotnej wersji regulaminu z wcześniejszymi zmianami, pod warunkiem, że podzespół lub odrębny zespół urządzenia ma zastąpić instalację w eksploatowanych pojazdach, a zainstalowanie podzespołu lub odrębnego zespołu urządzenia, który spełnia wymogi zawarte w tym regulaminie zmienionym suplementem 4 seria zmian 01, byłoby niewykonalne z technicznego punktu widzenia. Homologacja typu pojazdu Po upływie 36 miesięcy od daty wejścia w życie suplementu 4 seria zmian 01, Strony stosujące niniejszy regulamin są zobowiązane udzielać homologacji tylko w przypadku, gdy typ pojazdu ubiegającego się o homologację odpowiada wymaganiom niniejszego regulaminu zmienionego suplementem 4 seria zmian 01.

NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZANIE BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY SŁUŻB ADMINISTRACYJNYCH

39.1.2.

39.2. 39.2.1.

40.

Umawiające się Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy służb administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające homologację, jej rozszerzenie, odmowę lub cofnięcie.

L 351/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2008

ZAŁĄCZNIK I KOMUNIKAT (Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

30.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/33

ZAŁĄCZNIK II KOMUNIKAT (Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

L 351/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2008

ZAŁĄCZNIK III KOMUNIKAT (Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

30.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/35

ZAŁĄCZNIK IV KOMUNIKAT (Maksymalny format: A4 (210 × 297 mm))

L 351/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2008

ZAŁĄCZNIK V UKŁAD ZNAKÓW HOMOLOGACJI

Model A Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

a = 8 mm min

Powyższy znak homologacji z rysunku 1 umieszczony na pojeździe lub systemie alarmowym pojazdu oznacza, że dany typ otrzymał homologację w Niderlandach (E 4) na mocy regulaminu nr 97 zmienionego przez serię zmian 01 pod numerem homologacji 011234.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 44 z 200830.12.2008

    Regulamin nr 102 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji I. krótkiego sprzęgu II. pojazdów w zakresie montażu zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

  • Dz. U. L351 - 0 z 200830.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.