Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych

Data ogłoszenia:2008-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 25

6.2.3.3.

Poziom dźwięku Źródłem dźwięku jest: a) b) dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze homologowane zgodnie z częścią I regulaminu nr 28, lub urządzenie spełniające wymogi regulaminu nr 28, część I, pkt 6.1. i 6.2.

W przypadku, gdy źródłem dźwięku jest inne urządzenie niż fabryczne dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze, minimalny poziom dźwięku można obniżyć do poziomu 100 dB (A), mierzonego zgodnie z warunkami określonymi w części I regulaminu nr 28.


6.3. 6.3.1.

Alarm optyczny (jeżeli jest zainstalowany) Informacje ogólne W przypadku bezprawnego wtargnięcia do pojazdu lub manipulacji przy pojeździe, urządzenie uruchamia optyczny sygnał alarmowy, jak określono w pkt 6.3.2. i 6.3.3. poniżej.

6.3.2.

Czas trwania sygnału optycznego Po aktywacji alarmu czas trwania sygnału optycznego wynosi od 25 sekund do 5 minut. Wyłączenie systemu alarmowego niezwłocznie wyłączy sygnał alarmowy.

6.3.3.

Typ sygnału optycznego Migotanie wszystkich kierunkowskazów lub światła w kabinie pasażerskiej pojazdu, w tym migotanie wszystkich żarówek w tym samym obwodzie elektrycznym. Częstotliwość wyzwalania ................ (2 ± 1) Hz W przypadku sygnału dźwiękowego dozwolone są także sygnały asynchroniczne. Czas trwania = czas ciszy ± 10 %.

30.12.2008

6.4.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Alarm radiowy (pager) — jeżeli jest zainstalowany W skład systemu alarmowego pojazdu może wchodzić urządzenie wytwarzające sygnał alarmowy przesyłany drogą radiową.

L 351/9

6.5. 6.5.1.

Blokada uzbrojenia systemu alarmowego Kiedy silnik jest uruchomiony, uniemożliwione musi być świadome lub przypadkowe uzbrojenie systemu alarmowego. Uzbrajanie i wyłączanie systemu alarmowego pojazdu Uzbrajanie Dozwolone jest uzbrajanie systemu alarmowego pojazdu za pomocą dowolnych stosownych środków, pod warunkiem że nie powodują one nieumyślnego włączenia fałszywych alarmów.

6.6. 6.6.1.

6.6.2.

Wyłączanie System alarmowy pojazdu jest wyłączany za pomocą jednego lub zestawu kilku spośród poniższych urządzeń. Dozwolone jest stosowanie innych urządzeń o podobnym działaniu.

6.6.2.1.

Mechaniczny klucz (spełniający wymagania załącznika X do niniejszego regulaminu), który może być sprzężony z systemem zamka centralnego pojazdu zapewniającym co najmniej 1 000 kombinacji kodów, obsługiwanym z zewnątrz. Elektryczne/elektroniczne urządzenie, np. zdalnego sterowania, zapewniające co najmniej 50 000 kombinacji kodów oraz zmienne kody lub minimalny czas skanowania wynoszący dziesięć dni, np. maksymalna liczba 5 000 kombinacji na 24 godziny dla co najmniej 50 000 kombinacji. Mechaniczny przełącznik lub elektryczne/elektroniczne urządzenie w chronionej kabinie pasażerskiej, z czasowym opóźnieniem włączenia ochrony przy wsiadaniu/wysiadaniu. Opóźnienie włączenia ochrony przy opuszczaniu pojazdu Jeżeli urządzenie przełączające służące do uzbrajania systemu alarmowego pojazdu zainstalowane jest w obszarze chronionym, należy zapewnić opóźnienie włączenia ochrony, aby umożliwić opuszczenie pojazdu. Należy zapewnić możliwość ustawienia opóźnienia ochrony przy opuszczaniu pojazdu w granicach od 15 sekund do 45 sekund po użyciu przełącznika. Okres opóźnienia można regulować, dopasowując go do indywidualnych warunków użytkownika.

6.6.2.2.

6.6.2.3.

6.7.

6.8.

Opóźnienie włączenia ochrony przy wsiadaniu do pojazdu Jeżeli urządzenie wyłączające system alarmowy pojazdu zainstalowane jest w obszarze chronionym, należy zapewnić opóźnienie uruchomienia sygnałów dźwiękowych i optycznych wynoszące minimalnie 5 sekund i maksymalnie 15 sekund. Okres opóźnienia można regulować, dopasowując go do indywidualnych warunków użytkownika.

6.9. 6.9.1.

Wskaźnik stanu W obrębie kabiny pasażerskiej i poza nią dozwolone jest stosowanie optycznych wskaźników, których celem jest wskazanie stanu systemu alarmowego pojazdu (uzbrojony, wyłączony, uzbrajanie alarmu, alarm został uzbrojony).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 44 z 200830.12.2008

    Regulamin nr 102 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji I. krótkiego sprzęgu II. pojazdów w zakresie montażu zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

  • Dz. U. L351 - 0 z 200830.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.