Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych

Data ogłoszenia:2008-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1

Strona 1 z 25
30.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.


Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych

Wersja 1 — poprawka 1 Obejmująca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 5 serii poprawek 01 — Data wejścia w życie: 18 czerwca 2007 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

1.

Zakres

CZĘŚĆ I — Homologacja systemów alarmowych pojazdów

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Definicje Wniosek o udzielenie homologacji systemów alarmowych pojazdów Homologacja Specyfikacja ogólna Specyfikacja szczegółowa Parametry eksploatacyjne i warunki badania Instrukcja Modyfikacja typu systemu alarmowego pojazdu i rozszerzenie homologacji

10. Zgodność produkcji 11. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 12. Ostateczne zaprzestanie produkcji 13. Nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za wykonywanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy służb administracyjnych

L 351/2

PL CZĘŚĆ II —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Homologacja pojazdu w zakresie systemu alarmowego

30.12.2008

14. Definicje 15. Wniosek o udzielenie homologacji 16. Homologacja 17. Specyfikacja ogólna 18. Specyfikacja szczegółowa 19. Warunki badania 20. Instrukcja 21. Modyfikacja typu pojazdu i rozszerzenie homologacji 22. Zgodność produkcji 23. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 24. Ostateczne zaprzestanie produkcji 25. Nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

CZĘŚĆ III — Homologacja immobilizera i homologacja pojazdu w zakresie immmobilizera

26. Definicje 27. Wniosek o udzielenie homologacji immmobilizera 28. Wniosek o udzielenie homologacji pojazdu 29. Homologacja immmobilizera 30. Homologacja pojazdu 31. Specyfikacja ogólna 32. Specyfikacja szczegółowa 33. Parametry operacyjne i warunki badania 34. Instrukcja 35. Modyfikacja typu immmobilizera lub typu pojazdu i rozszerzenie homologacji 36. Zgodność produkcji 37. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 38. Ostateczne zaprzestanie produkcji 39. Przepisy przejściowe 40. Nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I —

Komunikat dotyczący udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu systemu alarmowego pojazdu na mocy części I regulaminu nr 97 Komunikat dotyczący udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w zakresie jego systemu alarmowego na mocy części II regulaminu nr 97 Komunikat dotyczący udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu immobilizera na mocy części III regulaminu nr 97

Załącznik II —

Załącznik III —

30.12.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Komunikat dotyczący udzielenia, rozszerzenia, odmowy lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w zakresie jego immmobilizera na mocy regulaminu nr 97 Układ znaków homologacji Wzór świadectwa zgodności

L 351/3

Załącznik IV —

Załącznik V — Załącznik VI —

Załącznik VII — Wzór świadectwa instalacji Załącznik VIII — Badanie systemów bezpieczeństwa w kabinie pasażerskiej Załącznik IX — Załącznik X — Kompatybilność elektromagnetyczna Wymagania techniczne dotyczące przełączników mechanicznych

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 44 z 200830.12.2008

    Regulamin nr 102 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji I. krótkiego sprzęgu II. pojazdów w zakresie montażu zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

  • Dz. U. L351 - 0 z 200830.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.