Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 44

Tytuł:

Regulamin nr 102 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji I. krótkiego sprzęgu II. pojazdów w zakresie montażu zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Data ogłoszenia:2008-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 44

Strona 1 z 10
L 351/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2008

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regulamin nr 102 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji I. krótkiego sprzęgu


II. pojazdów w zakresie montażu zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Data wejścia w życie: 13 grudnia 1996 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

1. 2.

Zakres Definicje

SEKCJA I

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wniosek o udzielenie homologacji Homologacja Specyfikacje Zmiana typu krótkiego sprzęgu i rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Sankcje za niezgodność produkcji Ostateczne zaprzestanie produkcji

10. Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

SEKCJA II

11. Wniosek o udzielenie homologacji 12. Homologacja 13. Wymagania dotyczące montażu homologowanego sprzęgu krótkiego. 14. Zmiana typu pojazdu i rozszerzenie homologacji 15. Zgodność produkcji 16. Sankcje za niezgodność produkcji 17. Ostateczne zaprzestanie produkcji 18. Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I — Załącznik II — Załącznik III — Załącznik IV —

Komunikat (Sekcja I) Komunikat (Sekcja II) Przykład znaku homologacji Wymogi dotyczące badań i eksploatacji

30.12.2008

1. 1.1.

PL ZAKRES

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 351/45

Niniejszy regulamin dotyczy pojazdów kategorii N2, N3, O3 i O4.

2. 2.1. 2.1.1.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: „sprzęg krótki” oznacza urządzenie, które automatycznie zapewnia odpowiednią przestrzeń pomiędzy pojazdami ciągnącymi a przyczepami, jeśli potrzebny jest podczas ruchów kątowych pomiędzy nimi dodatkowy odstęp; Urządzenia sprzęgające, które nie zapewniają efektu dopasowania długości lub kąta nie są objęte niniejszym regulaminem; „homologacja urządzenia” oznacza homologację typu sprzęgu krótkiego spełniającego wymogi przedstawione w Sekcji I poniżej; „homologacja pojazdu” oznacza homologację pojazdu w odniesieniu do montowania zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu; „typ pojazdu” oznacza pojazdy, które nie różnią się między sobą w sposób zasadniczy w odniesieniu do następujących cech: marki i typu sprzęgu krótkiego; długości i szerokości pojazdów; masy pojazdów; punktów mocowania sprzęgu krótkiego; opisu pojazdu (np. samochód ciężarowy, ciągnik, przyczepa, naczepa, przyczepa z osią centralną); układu kierowniczego (np. pomocniczy układ kierowniczy, układ kierowniczy przyczepy); „typ sprzęgu krótkiego” oznacza urządzenia, które nie różnią się między sobą w sposób zasadniczy w odniesieniu do następujących cech: marki i typu urządzenia; zasady działania; sposobu połączenia z pojazdem; ogólnych wymiarów minimalnych i maksymalnych; granicznych wartości kątów roboczych; cech kinematycznych w odniesieniu do kątów połączenia przegubowego. „automatyczna procedura sprzęgania” Procedura sprzęgania jest automatyczna, jeśli cofanie pojazdu ciągnącego w stosunku do przyczepy wystarcza, by połączyć całkowicie i prawidłowo urządzenie sprzęgające, zabezpieczyć je automatycznie i zasygnalizować odpowiednie działanie urządzeń bezpieczeństwa bez konieczności działania z zewnątrz.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.4.1. 2.1.4.2. 2.1.4.3. 2.1.4.4. 2.1.4.5.

2.1.4.6. 2.1.5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 351 POZ 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L351 - 1 z 200830.12.2008

    Regulamin nr 97 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów alarmowych pojazdów oraz pojazdów w zakresie ich systemów alarmowych

  • Dz. U. L351 - 0 z 200830.12.2008

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.